2 wslusheng wslusheng 于 2016.04.16 14:19 提问

lvs+keepalived如何实现页面交替访问

lvs 192.168.0.106
realserver1 192.168.0.107
realserver2 192.168.0.108
vip 192.168.0.200

不能交替访问107,108. 很长时间才能交替一下

1个回答

CSDNXIAON
CSDNXIAON   2016.04.16 14:32

lvs+keepalived实现HA
LVS+Keepalived实现负载均衡和双机热备
LVS+Keepalived实现负载均衡
----------------------同志你好,我是CSDN问答机器人小N,奉组织之命为你提供参考答案,编程尚未成功,同志仍需努力!

Csdn user default icon
上传中...
上传图片
插入图片
准确详细的回答,更有利于被提问者采纳,从而获得C币。复制、灌水、广告等回答会被删除,是时候展现真正的技术了!