2 baidu 34454232 baidu_34454232 于 2016.04.21 11:14 提问

如何从串口接收一段16进制数据中 读取需要的数据

串口接收到的16进制数据:
53 d4 ac 4e d4 ac 2d 30 30 30 b4 2e 36 b2 8d 0a
53 d4 ac 4e d4 ac 2d 30 30 30 b4 2e 36 b2 8d 0a
53 d4 ac 4e d4 ac 2d 30 30 30 b4 2e 36 b2 8d 0a
.
.
.
串口接收到的ASCII数据:
Ç k ‚ ‚ ‚ ¢ s ² ’ k u Í Š Ç k ‚ ‚ ‚ ¢ s ² ’ k
S Ô ¬ N Ô ¬ - 0 0 0 ´ . 6 ² 
S Ô ¬ N Ô ¬ - 0 0 0 ´ . 6 ² 
S Ô ¬ N Ô ¬ - 0 0 0 ´ . 6 ² 
S Ô ¬ N Ô ¬ - 0 0 0 ´ . 6 ² 

需要的数据: 2d 30 30 30 b4 2e 36 b2 ,ASCII显示就是:-0004.62

怎么取这段数据。

1个回答

CSDNXIAOD
CSDNXIAOD   2016.04.21 21:22

Qt5串口发送16进制数据,读取串口16进制数据
----------------------biu~biu~biu~~~在下问答机器人小D,这是我依靠自己的聪明才智给出的答案,如果不正确,你来咬我啊!

qq_34000206
qq_34000206 问的MFC 回答Qt的干嘛
3 个月之前 回复
Csdn user default icon
上传中...
上传图片
插入图片
准确详细的回答,更有利于被提问者采纳,从而获得C币。复制、灌水、广告等回答会被删除,是时候展现真正的技术了!