2 john jian John_jian 于 2017.09.05 11:38 提问

php调用testlink的接口

testlink有提供php的接口,求大神指教怎么用php怎么调用?

1个回答

caozhy
caozhy   Ds   Rxr 2017.09.05 15:13
John_jian
John_jian 朋友请您搞清楚问题才回答好吗?
3 个月之前 回复
Csdn user default icon
上传中...
上传图片
插入图片