2 li2008kui li2008kui 于 2014.05.06 10:28 提问

请问如何将html中两个或多个具有相同层次结构和内容的ul或li合并在一起?

合并前的HTML内容如下:

<ul class="ul1">
  <li>
    <p>中国</p>
    <ul class="ul2">
      <li>
        <p>广东</p>
        <ul class="ul3">
          <li>
            <p style="color: red">G123456789</p>
          </li>
        </ul>
      </li>
    </ul>
  </li>
</ul>
<ul class="ul1">
  <li>
    <p>中国</p>
    <ul class="ul2">
      <li>
        <p>广东</p>
        <ul class="ul3">
          <li>
            <p style="color: red">G888888888</p>
          </li>
        </ul>
      </li>
    </ul>
  </li>
</ul>

求一算法将上述内容合并成入下效果:

<ul class="ul1">
  <li>
    <p>中国</p>
    <ul class="ul2">
      <li>
        <p>广东</p>
        <ul class="ul3">
          <li>
            <p style="color: red">G123456789</p>
          </li>
          <li>
            <p style="color: red">G888888888</p>
          </li>
        </ul>
      </li>
    </ul>
  </li>
</ul>
Csdn user default icon
上传中...
上传图片
插入图片
准确详细的回答,更有利于被提问者采纳,从而获得C币。复制、灌水、广告等回答会被删除,是时候展现真正的技术了!