2 u010363503 u010363503 于 2013.06.14 22:24 提问

VB显示未找到方法或数据成员
vb

Private Sub Text1_click(Index As Integer)
Dim mianji As Single
mianji = 0.0061 * Form1.Text1.Text + 0.0128 * Form1.Text3.Text - 0.1529
Text1.Text = mianji

FORM1中已经有了变量

1个回答

ZHOUCHAOQIANG
ZHOUCHAOQIANG   2013.06.21 21:48

数据类型不对吧!文本框里面输入的是文字格式的,需要用到VAL函数来转换。

Csdn user default icon
上传中...
上传图片
插入图片
准确详细的回答,更有利于被提问者采纳,从而获得C币。复制、灌水、广告等回答会被删除,是时候展现真正的技术了!