qq_45908671
qq_45908671
采纳率75%
2019-12-26 16:01 阅读 531

代码中的num[str[0]-'0']是什么意思?‘0’不是等于0吗?将‘0’删去之后为什么会出现NULL

#include
#include
char str[20];

const char *num[] = {"ling", "yi", "er", "san", "si", "wu","liu", "qi", "ba","jiu"};
int main()
{
int i, k;
scanf("%s", str);
k = strlen(str);
if(str[0]=='-')printf("fu");
else
printf("%s",num[str[0]-'0']);
for(i=1;i<k;i++)
{
printf("%s",num[str[i]-'0']);
}
printf("\n");

return 0;

}

 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 复制链接分享

2条回答 默认 最新

 • 已采纳
  qq_37290697 狂奔De鸵鸟 2019-12-26 18:42

  num[str[0]-'0']
  str[0]是字符串数组的第一个元素
  后面的'0'是一个char
  这样的写法是用Ascii做减法处理
  比如 str[0]如果 = '8'
  char'8'= int 38 '0' = int 30
  得到的结果就是 8

  点赞 评论 复制链接分享
 • caozhy 从今以后生命中的每一秒都属于我爱的人 2019-12-26 17:26
  '0'的ascii是48
  '\0'才是0
  所以'0'不等于0
  某个数-'0'可以把ascii转换为数字。
  
  点赞 2 评论 复制链接分享

相关推荐