Mr.Vsence
2020-05-01 18:31
采纳率: 87.5%
浏览 89

新手求教 这个程序怎么写

输入一个数,反复减少1,直到减到0为止图片说明
感谢大佬!!

 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

2条回答 默认 最新

 • 西瓜一亩 2020-05-01 19:44
  已采纳
  #include<cstdio>
  using namespace std;
  int n;
  int main()
  {
    printf(""); //韩文就自己打吧
    scanf("%d",&n);
    for(int i=n;i>0;i--)
    {
      printf("%d ",i);
    }
    return 0;
  }
  
  已采纳该答案
  打赏 评论
 • Chinajsczlymyc 2020-05-01 20:14

  请采纳

  #include
  using namespace std;
  int main()
  {
  int n,i;
  cin>>n;
  for(i=n;i>=1;i--)
  {
  cout<<i<<" ";
  }
  return 0;
  }

  打赏 评论

相关推荐 更多相似问题