Michael_Jam
Michael.Jam
采纳率0%
2020-08-22 12:02

QT移植到开发板上,运行程序不显示窗口,但可以显示输出字样

图片说明

终端是有输出的,但就是开发板上不显示窗口

 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 复制链接分享
 • 邀请回答

1条回答

 • CaysnPrinter CaysnPrinter 8月前

  兄弟,嵌入式开发问题千变万化。我以前也碰到过这种问题。我是这样解决的,供你参考。

  void set_app_env_embedded() {

  setenv("QT_QPA_FONTDIR", "/app/fonts", true);
  setenv("QT_QPA_PLATFORM", "linuxfb:fb=/dev/fb0:size=1024x600:mmsize=154x86:offset=0x0", true);
  //setenv("QT_QPA_EVDEV_TOUCHSCREEN_PARAMETERS", "/dev/input/event0", true);
  //setenv("QT_QPA_EVDEV_KEYBOARD_PARAMETERS", "/dev/input/event1", true);
  setenv("QT_QPA_EVDEV_KEYBOARD_IGNOREVIDPID", SCANNERGUN_SUPPORTLIST, true);
  //setenv("QT_LOGGING_RULES", "qt.qpa.input=true", true);
  
  // this will no use
  //setenv("LANG", "zh_CN.UTF-8", true);
  //setenv("LC_ALL", "zh_CN.GBK", true);
  
  // this will change current time
  //setenv("TZ", "GMT-8", true);
  

  }

  点赞 评论 复制链接分享

为你推荐