2 u012137790 u012137790 于 2014.08.18 11:42 提问

html中动态生成一个扇形统计图

html中动态生成一个扇形统计图,怎么实现?(不是生成图片,因为扇形图上的每一块都有js效果)

3个回答

qwuack
qwuack   2014.08.19 09:03
已采纳

看看jqchart

QQ731878325
QQ731878325   2014.08.18 13:40

000000000000000000000

franzhong
franzhong   2014.08.19 09:03

饼图插件:
CSDN移动问答

Csdn user default icon
上传中...
上传图片
插入图片
准确详细的回答,更有利于被提问者采纳,从而获得C币。复制、灌水、广告等回答会被删除,是时候展现真正的技术了!