qq_22916833
2015-01-26 07:32
采纳率: 100%
浏览 1.9k
已采纳

如何删除多维数组 里面的一个值 求大神解答

想删除 subCats 里面的 [Did] 要如何做 在网上找了好多资料 但是不会用 求大神解答下

 $cats var_export如下
array (
 0 => 
 array (
  'id' => '907362758',
  'name' => '新品专区',
  'subCats' => 
  array (
  ),
 ),
 1 => 
 array (
  'id' => '907362759',
  'name' => '保暖上装',
  'subCats' => 
  array (
   0 => 
   array (
    'id' => '907362760',
    'Did' => '907362759',
    'name' => '假两件(衬衫领)',
   ),
   1 => 
   array (
    'id' => '907362761',
    'Did' => '907362759',
    'name' => 'V领上装',
   ),
   2 => 
   array (
    'id' => '907362762',
    'Did' => '907362759',
    'name' => '商务休闲',
   ),
   3 => 
   array (
    'id' => '907362763',
    'Did' => '907362759',
    'name' => '时尚居家',
   ),
  ),
 ),
 2 => 
 array (
  'id' => '907362764',
  'name' => '保暖套装',
  'subCats' => 
  array (
   0 => 
   array (
    'id' => '907362765',
    'Did' => '907362764',
    'name' => '男士套装',
   ),
   1 => 
   array (
    'id' => '907362766',
    'Did' => '907362764',
    'name' => '女士套装',
   ),
   2 => 
   array (
    'id' => '907362767',
    'Did' => '907362764',
    'name' => '基础打底内衣',
   ),
   3 => 
   array (
    'id' => '907362768',
    'Did' => '907362764',
    'name' => '加绒加厚',
   ),
   4 => 
   array (
    'id' => '907362769',
    'Did' => '907362764',
    'name' => '全棉内衣',
   ),
   5 => 
   array (
    'id' => '907362770',
    'Did' => '907362764',
    'name' => '羊毛内衣',
   ),
   6 => 
   array (
    'id' => '907362771',
    'Did' => '907362764',
    'name' => '驼绒内衣',
   ),
   7 => 
   array (
    'id' => '907362772',
    'Did' => '907362764',
    'name' => '莱卡内衣',
   ),
   8 => 
   array (
    'id' => '907419493',
    'Did' => '907362764',
    'name' => '本命年',
   ),
  ),
 ),
 3 => 
 array (
  'id' => '907362775',
  'name' => '保暖裤',
  'subCats' => 
  array (
   0 => 
   array (
    'id' => '907362776',
    'Did' => '907362775',
    'name' => '薄款打底裤',
   ),
   1 => 
   array (
    'id' => '907362778',
    'Did' => '907362775',
    'name' => '加绒加厚',
   ),
  ),
 ),
 4 => 
 array (
  'id' => '907362795',
  'name' => '内裤系列',
  'subCats' => 
  array (
   0 => 
   array (
    'id' => '907362796',
    'Did' => '907362795',
    'name' => '男士内裤',
   ),
   1 => 
   array (
    'id' => '907362797',
    'Did' => '907362795',
    'name' => '女士内裤',
   ),
   2 => 
   array (
    'id' => '907362799',
    'Did' => '907362795',
    'name' => '平角裤',
   ),
   3 => 
   array (
    'id' => '907363601',
    'Did' => '907362795',
    'name' => '植物纤维',
   ),
   4 => 
   array (
    'id' => '907363603',
    'Did' => '907362795',
    'name' => '星期裤',
   ),
   5 => 
   array (
    'id' => '907363604',
    'Did' => '907362795',
    'name' => '礼盒装',
   ),
  ),
 ),
 5 => 
 array (
  'id' => '907362787',
  'name' => '袜类专区',
  'subCats' => 
  array (
   0 => 
   array (
    'id' => '907362788',
    'Did' => '907362787',
    'name' => '棉袜',
   ),
   1 => 
   array (
    'id' => '907362789',
    'Did' => '907362787',
    'name' => '丝袜',
   ),
   2 => 
   array (
    'id' => '907362790',
    'Did' => '907362787',
    'name' => '全棉袜',
   ),
   3 => 
   array (
    'id' => '907362791',
    'Did' => '907362787',
    'name' => '精梳棉袜',
   ),
   4 => 
   array (
    'id' => '907362792',
    'Did' => '907362787',
    'name' => '春秋棉袜',
   ),
   5 => 
   array (
    'id' => '907362793',
    'Did' => '907362787',
    'name' => '夏季透气',
   ),
   6 => 
   array (
    'id' => '907362794',
    'Did' => '907362787',
    'name' => '冬季加厚',
   ),
  ),
 ),
 6 => 
 array (
  'id' => '907362784',
  'name' => '背心-T恤',
  'subCats' => 
  array (
   0 => 
   array (
    'id' => '907362785',
    'Did' => '907362784',
    'name' => '男士背心-T恤',
   ),
  ),
 ),
 7 => 
 array (
  'id' => '907363605',
  'name' => '运动文胸',
  'subCats' => 
  array (
  ),
 ),
 8 => 
 array (
  'id' => '907363606',
  'name' => '清仓专区',
  'subCats' => 
  array (
  ),
 ),
 9 => 
 array (
  'id' => '907363607',
  'name' => '男士专区',
  'subCats' => 
  array (
  ),
 ),
 10 => 
 array (
  'id' => '907363608',
  'name' => '女士专区',
  'subCats' => 
  array (
  ),
 ),
 11 => 
 array (
  'id' => '907363609',
  'name' => '送礼专区',
  'subCats' => 
  array (
  ),
 ),
 12 => 
 array (
  'id' => '100563948',
  'name' => '推荐分类',
  'subCats' => 
  array (
   0 => 
   array (
    'id' => '100563948',
    'Did' => '100563948',
    'name' => '热卖推荐',
   ),
   1 => 
   array (
    'id' => '100563948',
    'Did' => '100563948',
    'name' => '套装推荐',
   ),
   2 => 
   array (
    'id' => '100563948',
    'Did' => '100563948',
    'name' => '衬衫领推荐',
   ),
   3 => 
   array (
    'id' => '100563948',
    'Did' => '100563948',
    'name' => '内裤',
   ),
  ),
 ),
)
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

1条回答 默认 最新

 • liu510817387 2015-01-26 07:52
  已采纳

  foreach($cats AS $key=>$value){
  if($value['subCats']){
  foreach($value['subCats'] AS $k=>$v){
  unset($cats[$key]['subCats'][$k]['Did']);
  }
  }
  }

  打赏 评论

相关推荐 更多相似问题