sarras322
sarras322
2015-02-17 19:43

跪求答案 ubuntu 12.10的问题

  • ubuntu

如何通过ssh,开启远程访问?现在只能输ssh的命令。该如何用ssh开启远程访问并设置密码。跪谢

  • 点赞
  • 回答
  • 收藏
  • 复制链接分享

2条回答