2 chenchuanchenchuan chenchuanchenchuan 于 2015.07.07 11:26 提问

组态王红路灯的计时怎么做

组态王制作十字路口交通信号灯及计时,希望各位大神帮帮我啊,考试题目,急需,谢谢各位了

2个回答

devmiao
devmiao   Ds   Rxr 2015.07.07 11:28
chenchuanchenchuan
chenchuanchenchuan 这个有做好的吗?而且要有计时
接近 3 年之前 回复
devmiao
devmiao   Ds   Rxr 2015.07.07 11:28
Csdn user default icon
上传中...
上传图片
插入图片
准确详细的回答,更有利于被提问者采纳,从而获得C币。复制、灌水、广告等回答会被删除,是时候展现真正的技术了!