wf2548010
2015-09-08 01:46
采纳率: 100%
浏览 1.5k

sqlserver行转列问题,请大神帮忙看看

如何将下图数据进行行转列

名称 数据 时间

csrq 89 2006
csrq 90 2007
dhhm 90 2006
dhhm 91 2007
sjhm 92 2006
sjhm 93 2007

转换为

时间 csrq dhhm sjhm

2006 89 90 92
2007 90 91 93

谢谢!

 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

1条回答 默认 最新

 • bdmh 2015-09-08 01:46
  已采纳
  已采纳该答案
  打赏 评论