xiaocainiaoIng
xiaocainiaoIng
2015-09-09 06:46

mybatis中外键查询,外键表中又有外键

2
  • mybatis
  • 外键查询

mybatis中,一张表有两个外键,怎么查另外两张表的内容?而这两张表又有外键(一张表一个,一张表两个),该怎么查

  • 点赞
  • 回答
  • 收藏
  • 复制链接分享

4条回答

为你推荐

换一换