qq_33346069
qq_33346069
采纳率0%
2015-12-12 06:26

keil编译时的出现问题,不懂

Build target 'Target 1'
compiling Text1.c...
--- Error: can't execute 'C:\Keil\C51\BIN\C51.EXE'
Target not created
这要怎么解决,第一次用,求解救,谢谢!

 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 复制链接分享
 • 邀请回答

1条回答

 • q3733353520 我用双手-成就你的梦想 6年前

  你编译成功了吗。。。。。。。。。。。。。。。。。

  点赞 评论 复制链接分享

相关推荐