FlameTao
FlameTao
2016-01-20 08:08

Editplus写python自动补全问题

10
  • python
  • editplus

Editplus写python. 从网上下载的python.acp自动补全文件是空格补全,很不习惯呀。想问问能不能改成tab键补全

  • 点赞
  • 回答
  • 收藏
  • 复制链接分享

4条回答