zhouxundyj
zhouxundyj
采纳率100%
2016-03-06 13:27 阅读 1.7k

ASP.NET MVC一个控制器返回两个Model?

ASP.NET MVC一个控制器返回两个Model? @Model后面怎么写?

 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 复制链接分享

1条回答 默认 最新

 • 已采纳
  caozhy 从今以后生命中的每一秒都属于我爱的人 2016-03-06 13:40

  在你的Model里组合下
  class 你的Model
  {
  public Model1 model1 {get;set;}
  public Model2 model2 {get;set;}
  }

  点赞 评论 复制链接分享

相关推荐