qq_26373023
qq_26373023
2016-03-31 04:00

关于hql语句查询的问题

5
  • hql

select information,count(information) from Information information where 1=1 group by information.id;
请问这hql语句合法么,Information是个视图,同时也有这个实体类~想查询出这个information对象,并且算出个数

  • 点赞
  • 回答
  • 收藏
  • 复制链接分享

3条回答

为你推荐

换一换