gllstc
油腻的中二青年
采纳率83.3%
2016-04-01 01:55 阅读 2.3k

js中数组怎么变成json数据啊

图片说明
想变成json格式的那种
比如{"data":"10628.00RBLWHI"}{"data":"15487.00ROSA"}这样的!

 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 复制链接分享

4条回答 默认 最新

 • 已采纳
  showbo GoCityPass新加坡曼谷通票 2016-04-01 02:49

  遍历下就好了

  var arr = ['1', '2', '3'];
  for (var i = 0; i < arr.length; i++) arr[i] = { data: arr[i] };
  console.log(arr)
  
  点赞 评论 复制链接分享
 • ixin19900905 wesleyvxin 2016-04-01 02:20

  var a = ['a','b','c'];
  var json = {};
  for(var i=0;i<a.length;i++)
  {
  json[i]=a[i];
  }
  JSON.stringify(json);

  点赞 1 评论 复制链接分享
 • qq_21717735 1052158182 2016-04-01 02:00

  JsonArray array=new JsonAaray(list)

  点赞 评论 复制链接分享
 • qq_26431469 听风暖 2016-04-05 03:06

  有jsonArrary 这个 JsonArray array=new JsonAaray(list)

  点赞 评论 复制链接分享

相关推荐