baidu_34454232
baidu_34454232
采纳率0%
2016-04-21 03:14 阅读 3.4k

如何从串口接收一段16进制数据中 读取需要的数据

串口接收到的16进制数据:
53 d4 ac 4e d4 ac 2d 30 30 30 b4 2e 36 b2 8d 0a
53 d4 ac 4e d4 ac 2d 30 30 30 b4 2e 36 b2 8d 0a
53 d4 ac 4e d4 ac 2d 30 30 30 b4 2e 36 b2 8d 0a
.
.
.
串口接收到的ASCII数据:
Ç k ‚ ‚ ‚ ¢ s ² ’ k u Í Š Ç k ‚ ‚ ‚ ¢ s ² ’ k
S Ô ¬ N Ô ¬ - 0 0 0 ´ . 6 ² 
S Ô ¬ N Ô ¬ - 0 0 0 ´ . 6 ² 
S Ô ¬ N Ô ¬ - 0 0 0 ´ . 6 ² 
S Ô ¬ N Ô ¬ - 0 0 0 ´ . 6 ² 

需要的数据: 2d 30 30 30 b4 2e 36 b2 ,ASCII显示就是:-0004.62

怎么取这段数据。

  • 点赞
  • 写回答
  • 关注问题
  • 收藏
  • 复制链接分享

相关推荐