2 u012123347 u012123347 于 2013.09.18 10:37 提问

初学c语言,求详细解答。

#include "stdio.h"

int main(int argc, char* argv[])
{
int plnt[] = {0x01234567,0x89abcdef};
short pShort = ((short)plnt)+1;
char pChar = (char)(pShort + 1);
printf("0x%x\n",*pChar);
return 0;
}

Csdn user default icon
上传中...
上传图片
插入图片
准确详细的回答,更有利于被提问者采纳,从而获得C币。复制、灌水、广告等回答会被删除,是时候展现真正的技术了!