Minggaoccc
2020-12-06 00:15
采纳率: 100%
浏览 599

求大佬解答,如何用C语言输出一个字母三角形

类似于下面这个三角形

 

 • 写回答
 • 好问题 提建议
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

1条回答 默认 最新

 • weixin_53298629 2020-12-06 12:14
  已采纳

  #include<stdio.h>

  #include<string.h>

  main()

  int m,n,k;

  char s[]={"A,B,C,D,E,F,G"};

  for(m=0,n=1;m<=strlen(s)-1;m++)

  printf()

   

   

  与这个类似

   

                          *
                          ***
                        *****
                       *******
  #include "stdio.h"
  int main( )
  {  int i,j;
     for(i=1;i<=4;i++)
      {  for(j=1;j<=4-i;j++)  printf("");
          for(j=1;j<=_______;j++) printf("*");
         printf("\n"); 

      } 
      return 0;
  }

  已采纳该答案
  评论
  解决 无用
  打赏 举报

相关推荐 更多相似问题