qq_33815544
qq_33815544
2017-01-08 09:26
采纳率: 100%
浏览 984
已采纳

请问 linux bond可以连接无线网卡吗?

各位大神,我想在Linux下bond6 模式绑定三张无线网卡,请问bond可以用无线网卡吗?还是必须是以太网的?

 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

1条回答 默认 最新

 • kengjin
  kengjin 2017-01-08 10:12
  已采纳

  有人绑定过两张无线网卡之后不能互相切换,一般是VLAN

  点赞 评论

相关推荐