qq_23832313
程序媛小雪
2017-02-05 13:24

senium+maven+junit+java+webdriver的全自动化测试

  • junit
  • java
  • 自动化测试
  • maven
  • 自动化

1、maven、java、junit环境我都搭好了,senium环境如何搭建
2、我搭建好了senium环境后如何做全自动化的测试

  • 点赞
  • 回答
  • 收藏
  • 复制链接分享

1条回答

为你推荐

换一换