qq_37548389
2017-04-08 09:20
采纳率: 0%
浏览 7.0k

javaSwing 怎么实现点击按钮显示对应的界面

新手小白求解答 比如登录是登录界面.注册是注册界面求大神指教

 • 写回答
 • 好问题 提建议
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

3条回答 默认 最新

 • 007Detective 2017-04-08 10:10

  给按钮添加动作监听器,然后让点击按钮的这个动作弹出对话框出来

          JFrame frame = new JFrame("事件");
      JButton button = new JButton("点击");
      frame.add(button);
      button.addActionListener(new ActionListener() {
        @Override
        public void actionPerformed(ActionEvent e) {
          JFrame frame1 = new JFrame("新窗口");
          frame1.setVisible(true);
          frame1.setSize(100,200);
        }
      });
      frame.setVisible(true);
      frame.setSize(400,500);
  
  评论
  解决 4 无用
  打赏 举报
 • threenewbee 2017-04-08 09:26

  MyDialog d =new MyDialog();
  d.setVisible(true);
  不同的按钮弹出不同的对话框

  评论
  解决 1 无用
  打赏 举报
 • weixin_44464548 2019-06-18 20:34

  怎样让他跳转到指定的页面呢

  评论
  解决 无用
  打赏 举报

相关推荐 更多相似问题