qq_35006588
qq_35006588
2017-05-01 02:55

ajax没有跳转指定的url,而是调用了另一个方法

 • ajax
 • url
    $.ajax({
      type: "POST",
      url: "buyaction",
      data: {"book.bookId":b},
      success: function(msg){

      },
      比没用进入到buyaction默认的execute()方法,而是去执行另一个action,indexaction的gotoexecute方法,这是为什么?
 • 点赞
 • 回答
 • 收藏
 • 复制链接分享

1条回答

为你推荐

换一换