Otaku love travel
2017-05-02 07:37
采纳率: 100%
浏览 3.8k
已采纳

跪求js验证sql查询语句的正则表达式

select XXX as XXX from XX where id=%d

 • 写回答
 • 好问题 提建议
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

2条回答 默认 最新

 • 欧阳嘉 2017-05-02 08:01
  已采纳

  try this

   '^select\b[^\b]+\bas\b[^\b]+\bfrom\b[^\b]+\bwhere\b[^\b]+\b=[0-9]+\b$'
  
  评论
  解决 无用 1
  打赏 举报
 • 查看更多回答(1条)

相关推荐 更多相似问题