qiao94831
乔小南丶
采纳率25%
2017-06-18 09:58

jq取name 怎么在name后面加个i

 • jq js
已采纳

for(var i=1;i<=length;i++){
var answer = $("input[name='answer']").val();
}

      我想在answer后加个变量i怎么加
 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 复制链接分享
 • 邀请回答

3条回答

 • dcxy0 Q544471255 4年前

  是这样?

   for(var i=1;i<=length;i++){
  var answer = $("input[name='answer"+i+"']").val();
  }
  
  点赞 评论 复制链接分享
 • qq_29594393 当作看不见 4年前

  $("input[name='answer']:eq("+i+")").val();

  点赞 2 评论 复制链接分享
 • qq_34523482 Mr丶Guo 4年前

  for(var i=1;i<=length;i++){
  var answer = $("input[name='answer"+i+"']").val();
  }

  点赞 评论 复制链接分享

为你推荐