TMS_LI
键盘上的疯兔
采纳率100%
2017-07-07 09:51 阅读 2.0k

Git: 怎样获得完整hash?

20

我从某些地方得到一些短hash, 比如,git diff:

diff --git a/Note1.md b/Note1.md
index 2b95b9f..b9596f0 100644
--- a/Note1.md
+++ b/Note1.md
@@ -1328,6 +1328,12 @@ variables.(starting with (@)

怎样从这些短hash (2b95b9f, b9596f0)中获得完整的40位hash呢?

 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 复制链接分享

1条回答 默认 最新

 • 已采纳
  morgerton 白萝卜blb 2017-07-07 10:12

  git log | grep "b95b9f" 试试

  点赞 评论 复制链接分享

相关推荐