u011298788
你我多虚伪
采纳率0%
2017-08-25 03:23 阅读 2.6k

mysql 查询数据库中不存在的ID

mysql 查询数据库中不存在的ID

输入一批ID,然后,执行SQL,返回数据库不存在的ID

 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 复制链接分享

2条回答 默认 最新

 • qq_29244317 qq_29244317 2017-08-25 03:35

  select id from t_user where id not in (1,2,3,4,5,6);

  点赞 评论 复制链接分享
 • qq_29244317 qq_29244317 2017-08-25 05:43

  select id from (select id from t_user where id in (1,2,3,4,5,6)) where id not in (1,2,3,4,5,6)

  点赞 评论 复制链接分享

相关推荐