2 qq 35546817 qq_35546817 于 2017.08.30 16:08 提问

java.sql.BatchUpdateException: ORA-00942: 表或视图不存在

org.hibernate.exception.SQLGrammarException: Could not execute JDBC batch update
自动生成的sql
insert
into
"userdemo"
("name", "id")
values
(?, ?)
hibernate最简单的save()打死不知道怎么解决,只感觉自动生成的sql语句有问题,直接运行sql语句的话报错,表名不能有“”。

17个回答

qq_35546817
qq_35546817   2017.08.30 16:10

有大神没,小白一枚求救

JSXHMQS
JSXHMQS   2017.08.30 16:19

把表名称的“”去掉 完事

lan12334321234
lan12334321234   2017.08.30 16:23

insert into userdemo('name', 'id') values(?, ?)

little_prog
little_prog   2017.08.30 16:39

把代码贴出来,这样没法看

qq_38005982
qq_38005982   2017.08.30 16:45

二楼说的对!在你的表名“”如果没有的话,你就去掉,再就是数据添加别忘了字符串类型的参数是‘ ’

qq_35546817
qq_35546817   2017.08.30 16:49

![图片说明](http://img.ask.csdn.net/upload/201708/30/1504082981_112393.png)图片说明

qq_35546817
qq_35546817   2017.08.30 16:50

图片说明

qq_35546817
qq_35546817   2017.08.30 16:51

图片说明

qq_35546817
qq_35546817   2017.08.30 16:53

上面的传错了是这个
图片说明

qq_34548348
qq_34548348 这里面的table名称去掉引号不就行了
10 个月之前 回复
qq_35546817
qq_35546817   2017.08.30 16:55

sql语句是自动生成的,我怎么改。。。。

共17条数据 1 尾页
Csdn user default icon
上传中...
上传图片
插入图片
准确详细的回答,更有利于被提问者采纳,从而获得C币。复制、灌水、广告等回答会被删除,是时候展现真正的技术了!