qq_39464862
2017-08-31 02:22
采纳率: 45.9%
浏览 1.2k
已采纳

li:houver 的鼠标效果 求大神帮忙!!!

#top #nav li:hover ul ul, #top #nav li:hover ul ul ul,#top #nav li:hover ul ul ul ul{
display:none;

}
#top #nav li:hover ul, #top #nav li li:hover ul, #top #nav li li li:hover ul, #top #nav li li li li:hover ul{
display:block;
}
图片说明

为什么有时候鼠标放在一级菜单上 二级菜单显示了 ,准备把鼠标移动到二级菜单上,二级菜单却隐藏了

  • 写回答
  • 好问题 提建议
  • 追加酬金
  • 关注问题
  • 邀请回答

8条回答 默认 最新

相关推荐 更多相似问题