2 john jian John_jian 于 2017.09.05 11:38 提问

php调用testlink的接口

testlink有提供php的接口,求大神指教怎么用php怎么调用?

1个回答

caozhy
caozhy   Ds   Rxr 2017.09.05 15:13
John_jian
John_jian 朋友请您搞清楚问题才回答好吗?
10 个月之前 回复
Csdn user default icon
上传中...
上传图片
插入图片
准确详细的回答,更有利于被提问者采纳,从而获得C币。复制、灌水、广告等回答会被删除,是时候展现真正的技术了!