2 qq 34150524 qq_34150524 于 2017.09.07 17:24 提问

请问这个是什么错误。。。。

![图片说明](https://img-ask.csdn.net/upload/201709/07/1504776163_223396.png)图片说明

2个回答

caozhy
caozhy   Ds   Rxr 2017.09.07 17:43

socket通讯错误

morgerton
morgerton   2017.09.07 17:43

这个问题有点宽泛,不过你可以看看有人提过这个问题。
http://tomcat.10.x6.nabble.com/Bug-59253-New-Read-Write-errors-td5048735.html

Csdn user default icon
上传中...
上传图片
插入图片
准确详细的回答,更有利于被提问者采纳,从而获得C币。复制、灌水、广告等回答会被删除,是时候展现真正的技术了!