qq_35652318
2017-10-23 15:08
采纳率: 100%
浏览 1.1k

求大佬怎么用Dreamweaver算出100以内的素数

dim i,z
for i = 1 to 100 and (不知道啦)
if .....
next
求大佬填充图片说明

 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

2条回答 默认 最新

 • 子幽 2017-10-24 08:52
  已采纳
  //vb什么的实在不懂,只能帮到这儿了
  Private Sub Command1_Click()
  Dim i As Integer,j As Integer
  Dim sum As Integer,f As Boolean
  For i = 2 To 100
  For j = 2 To i - 1
  If i Mod j = 0 And i 2 Then
  f = True
  Exit For
  End If
  Next
  If Not f Then sum = sum + i
  f = False
  Next
  MsgBox sum
  End Sub
  
  点赞 打赏 评论
 • 子幽 2017-10-24 02:56
  
   for (var i = 2; i < 100; i++) {
          var flag = true;
          for (var j = 2; j <= i / 2; j++) {
            if (i % j == 0) {
              flag = false;
              break;
            }
          }
          if (flag)     
            var str=' ';
                      str+=i+',';
        }
  
  点赞 1 打赏 评论

相关推荐 更多相似问题