weixin_43816883
weixin_43816883
采纳率0%
2018-11-27 08:54 阅读 2.0k

用c语言设计一个结构体,用来保存学生的信息

图片说明,就是这图片里的实验二

 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 复制链接分享

2条回答 默认 最新

 • chenxiaohui318 大苟姬 2018-11-27 11:44

  struct studentInfo
  {
  char ID[50];
  char name[50];
  float shuxue;
  float yuwen;
  float yinyu;
  float pinjun;
  } s;
  然后程序中用列表或者数组处理呀,小伙子考试呀

  点赞 2 评论 复制链接分享
 • mls805379973 千山万水人海中666 2018-12-05 08:29

  用结构体链表,要实现插入,删除,查询操作
  struct studentInfo
  {
  char *name;
  float math;
  float chinese;
  float english;
  float average_score;
  struct studentInfo *next;
  } s;

  点赞 1 评论 复制链接分享

相关推荐