weixin_37704897
weixin_37704897
2018-12-03 08:19

使用spring-cloud-netflix-zuul-websocket出现问题,zuul和webSocket

  • websocket
  • zuul

直接访问可以,通过zuul网关代理不可以

图片说明

  • 点赞
  • 回答
  • 收藏
  • 复制链接分享

0条回答