movtimes
Gish-??
2021-01-19 13:47

微信环境里的H5链接生成的二维码,如何判断用户是长按识别进入,还是摄像头扫描二维码进入的?

100
  • react.js
  • 微信

H5链接生成的二维码,

微信环境里,想把长按识别禁止掉,只允许用户摄像头扫描

----------------------------------------------------------------------------------

我可能没说明白,附上图片。

用链接生成的一个二维码,想把微信环境里的长按识别,识别图中的二维码禁止掉,只允许用摄像头扫描来访问。

  • 点赞
  • 收藏
  • 复制链接分享

13条回答

为你推荐

换一换