lxshllmlxk3
lxshllmlxk3
2021-01-21 22:35

作业问题,非常急,请务必在11点五十之前回答

50
  • 问答团队
  • c语言

#inclu

#include <stdio.h>
#define MAX 6

void sort(int [], int);

int main()
{
    int data[MAX] = {5, 3, 8, 1, 2, 7};
    int n, j;

    n = MAX;
    sort(data, n);

    for (j = 0; j<n; j++) printf(" %d ", data[j]);
    printf("\n");
}

/* sort 関数を完成してください */
void sort(int data[], int n)
{
        int i, j , temp;
    for(i=0;i<n-1;i++){
        for(j-1;j<n;j++){
            if(data[j]<data[j-1]){
                temp=data[j];
                data[j]=data[j-1];
                data[j-1]=temp;
            }
        }
    }

}

输入9316的出的结果为9631,请问这是插入算法,冒泡排序还是选择排序??

很急,如果可以也请帮我看看上个问题

  • 点赞
  • 回答
  • 收藏
  • 复制链接分享

12条回答