lxshllmlxk3
lxshllmlxk3
采纳率60%
2021-02-25 20:59

关于卡诺图的两个问题

50
已采纳

A/BC   00    01   11   10

0          1     1

1                 1       1

x=~A~B~C+~A~BC+A~BC+ABC

  =~A~C+AC

A/BC   00    01   11   10

0          1     1       1    1

1                 d       d     d

X=~A~B~C+~A~BC+~ABC+~AB~C

   = A

我化简的对没对?课题发老师几次都说我卡诺图有问题,到底出没出错有没有懂的大哥帮我看看?

 

 

 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 复制链接分享
 • 邀请回答

4条回答

 • qq_34124780 qq_34124780 2月前

  1.相邻1格可以合并成一个与项,并消去一个变量。

  2.四个相邻1格的合并成一个与项,并消去两个变量。

   

  点赞 评论 复制链接分享
 • weixin_45739665 谷雨白 2月前

  直接看卡诺图化简,第一个图,竖着看第一二个1 在A=0处,横着看在B=0处,第三四个1在A=1处,c=1处,所以是~A~B+AC,第二个图1全部在A=0的范围内,d不管,所以是~A

  点赞 评论 复制链接分享
 • weixin_45739665 谷雨白 2月前

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  第一张图错了,c没有非

   

   

   

  点赞 评论 复制链接分享
 • weixin_45739665 谷雨白 2月前

   

  点赞 评论 复制链接分享

为你推荐