Rmbzz
Rmbzz
采纳率100%
2021-03-02 16:25

js 正则表达式 替换字符串

var str = 'name[0]';

// 怎样才能取到中括号中的0,只使用一次正则表达式

// 是不是只能这样连着中括号取啊

/\[[\d]+]/.exec(str)

// 这样只能取到 [0]

//求解..
 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 复制链接分享
 • 邀请回答

1条回答

 • Naive_3 Do.7 1月前

  'name[0]'.match(/\[(.+?)\]/)[1]

  点赞 评论 复制链接分享