Cemriea
2021-04-28 12:04
采纳率: 60%
浏览 590
已采纳

用python实现保留3位有效数字(四舍六入五成双规则)

具体保留规则如下:https://zhidao.baidu.com/question/502026110373689524.html

我大概有这样一个规划,

但不知如何实现,如何判断input进来的数是整数或浮点数,如何对百分位、千分位等进行判断等等,希望大佬能给出解决方案,谢谢~~

举例:

输入:1234 输出:1234

12 12.0

4 4.00

0.2 0.200

0.32 0.320

1.3 1.30

1.235 1.24

1.245 1.24

1.2451 1.25

 

 • 写回答
 • 好问题 提建议
 • 追加酬金
 • 关注问题
 • 邀请回答

4条回答 默认 最新

 • kaili_ya 2021-04-28 15:11
  最佳回答
  a = input()
  if '.' in a:
    a = float(a)
    if a*1000%10!=5:
      a = '%.2f'%(a)
    else:
      if len(str(a).split(".")[1])>3:
        a = '%.2f'%(a)
      else:
        if int(a*100%10%2)==1:
          a = float('%.2f'%float(int(a*100)/100))+0.01
        else:
          a = '%.2f'%float(int(a*100)/100)
    print(a)
  else:
    a = int(a)
    if a>99:
      print(a)
    else:
      print(float(a))
  评论
  解决 无用
  打赏 举报
查看更多回答(3条)