m0_57863057
2021-05-02 08:18
采纳率: 50%
浏览 46

初学Java小白递归问题求解,请问如何只用递归得出结果?

题目要求只用递归算出各种可能的排列。

比如:

number 1 = ook

number 2 = ookook

问:ookookookook 有几种排列可能?

1. ook-ook-ook-ook (1 1 1 1)

2. ook-ookook-ook (1 2 1)

3. ookook-ook-ook (2 1 1)

4. ook-ook-ookook ( 1 1 2)

5. ookook-ookook (2 2)

答案应有5种,可是我却只能得出4种,请问大佬们只用递归的方法该如何修改?

 

4条回答 默认 最新

相关推荐 更多相似问题