qq_58711632
2021-06-10 16:01
采纳率: 100%
浏览 18

C语言冒泡法排序,插入值后仍有序

用冒泡法对10个整数(这10个整数可随机生成,可初始化,也可以逐个从键盘读入)排序。然后输入一个数,将该数插入到数组中,使插入后的数组仍然有序。并输出插入后的数组。

 • 写回答
 • 好问题 提建议
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

3条回答 默认 最新

 • CSDN专家-Fay 2021-06-10 16:05
  已采纳

   参考运行一下:

  如有帮助请在我的回答上点个【采纳】,谢谢!

  #include <stdio.h>
  main()
  {
  int i,a[12],t,k,m;
  printf("请输入10个数,输一个回车一次:");
  for(i=0;i<11;i++)
  a[i]=0;
  for(i=1;i<11;i++)
  scanf("%d",&a[i]);
  for(k=1;k<11;k++)
  for(i=k+1;i<11;i++)
  while(a[i-1]>a[i])
  {
  t=a[i-1];
  a[i-1]=a[i];
  a[i]=t;
  }
  printf("排序过后的结果:\n");
  for(i=1;i<11;i++)
  printf("%d ",a[i]);
  printf("\n请插入一个数:\n");
  scanf("%d",&m);
  printf("\n新的排序结果:\n");
  for(i=1;i<11;i++)
  if(a[i]>m)
  break;
  for(k<=11;k>i;k--)
  a[k]=a[k-1];
  a[i]=m;
  for(i=1;i<=11;i++)
  printf("%d ",a[i]);
  }
  已采纳该答案
  评论
  解决 无用
  打赏 举报
 • CSDN专家-link 2021-06-10 16:03

  定义长度为11的数组,冒泡法排序,然后搜索大于插入值的位置,将该位置之后的元素都后移一位

  void sort(int a[],int n)
  {
    for(int i=0;i<n-1;i++)
      for(int j=0;j<n-i-1;j++)
      {
        if(a[j] > a[j+1])
        {
          int t = a[j];
          a[j] = a[j+1]
          a[j+1] = t;
        }
      }
  }
  
  void insert(int a[],int n,int b)
  {
    bool t = false;
    for(int i=0;i<n;i++)
    {
      if(b < a[i])
      {
        for(int j=n;j>i;j--)
          a[j] = a[j-1];
        a[i] = b;
        t = true;
        break;
      }
    }
    if(!t)
      a[n] = b;
  }
  
  void main()
  {
    int a[11] = {39,21,43,94,29,12,3,92,23,5};
    sort(a,10);
    insert(a,10,78);
    for(int i=0;i<11;i++)
      printf("%d ",a[i]);
  }
  评论
  解决 无用
  打赏 举报
 • 有问必答小助手 2021-06-11 10:58

  您好,我是有问必答小助手,您的问题已经有小伙伴解答了,您看下是否解决,可以追评进行沟通哦~

  如果有您比较满意的答案 / 帮您提供解决思路的答案,可以点击【采纳】按钮,给回答的小伙伴一些鼓励哦~~

  ps:问答VIP仅需29元,即可享受5次/月 有问必答服务,了解详情>>>https://vip.csdn.net/askvip?utm_source=1146287632

  评论
  解决 无用
  打赏 举报

相关推荐 更多相似问题