weixin_57242610
2021-07-08 10:27
采纳率: 77.8%
浏览 56

执行 npm install 报错

img

 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

2条回答 默认 最新

 • 嘿!小老头 2021-07-08 15:41
  已采纳

  npm rebuild node-sass 试试

  点赞 打赏 评论
 • 试着切换淘宝源,或者yarn,cnpm试试。这个看不相出是什么问题

  点赞 打赏 评论

相关推荐 更多相似问题