ʕ̢̣̣̣̣̩̩̩̩·͡˔·梦生
2021-07-19 14:38
采纳率: 96.4%
浏览 49

C语言运行结果过程解析

img

img

```
运行结果:55

 • 写回答
 • 好问题 提建议
 • 追加酬金
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

3条回答 默认 最新

 • 一枚小爪哇 2021-07-19 15:18
  已采纳

  输入10,结果等于55,
  ss(int n)方法是一个递归方法;该计算过程表示计算:
  如果输入10 ,则计算10+9+8+7+6+5+4+3+2+1
  结果等于55.
  如果输入5,表示计算5+4+3+2+1 = 15

   int ss(int n) {
    int s;
    if (n > 1) 
      // 递归调用 ss(n)方法
      s = ss(n - 1) + n;
    else 
      s = 1;
    return s;
   }
  
  
  评论
  解决 无用
  打赏 举报
查看更多回答(2条)

相关推荐 更多相似问题