weixin_52865430
2021-07-25 10:47
采纳率: 66.7%
浏览 309

用while 循环输出一百以内的素数。

#isPrime
i = 2
j = 1
while i < 101:
while j <= i -1:
if i % j == 0:
continue
else:
print(i)
j += 1
if j == i-1:
j = 1
i += 1
编译时报错是,编译一条语句时有多条,不知道错哪了😭😭

 • 写回答
 • 好问题 提建议
 • 追加酬金
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

1条回答 默认 最新

 • robot8me 2021-07-25 10:55
  已采纳

  编译没错啊?你这个格式贴的各种缩进都没有了。

  评论
  解决 1 无用
  打赏 举报

相关推荐 更多相似问题