qq_59402521
2021-10-17 03:16
采纳率: 50%
浏览 21
已结题

键盘录入四位数的会卡号并在控制台输出

键盘录入四位数的会卡号并在控制台输出。求大佬帮帮忙

 • 好问题 提建议
 • 收藏

2条回答 默认 最新

 • 已采纳

  你题目的解答代码如下:(如有帮助,望采纳!谢谢! 点击我这个回答右上方的【采纳】按钮)

  import java.util.Scanner;//1、导包
  
  public class HelloWorld {
    public static void main(String []args) {
      Scanner sc = new Scanner(System.in);
      String str = null;
      System.out.print("输入四位数的会卡号:");
      str = sc.nextLine();
      System.out.println("会卡号为:"+str);
    }
  }
  
  已采纳该答案
  评论
  解决 1 无用
  打赏 举报
 • CSDN专家-微编程 2021-10-17 09:09

  你的所需要的代码如下

  import java.util.Scanner;
  
  public class Demo {
    public static void main(String []args) {
      Scanner sc = new Scanner(System.in);
      System.out.print("输入四位数的会卡号:");
      String str = sc.nextLine();
      while(str.length()!=4){
        System.out.println("你输入的卡号不是4位请重新输入");
        System.out.print("输入四位数的会卡号:");
        str = sc.nextLine();
      }
      System.out.println("会卡号为:"+str);
    }
  }
  

  测试结果如图

  img

  评论
  解决 1 无用
  打赏 举报

相关推荐 更多相似问题