qq_58561832
2021-11-25 23:02
采纳率: 0%
浏览 32

输入一个整数,将它的个十百千输出,再和成这个数,可是为什么输出的会小一点

img

 • 写回答
 • 好问题 提建议
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

2条回答 默认 最新

 • 你这部分代码没有问题,是不是下面的代码有问题,把代码发完整看看
  或者参考

  #include<stdio.h>
  #include<math.h>
  
  int main()
  {
    int a,i;
    int b = 0;
    int c = 0;
    scanf("%d", &a);
    while (a)
    {
      i = a%10;
      a /= 10;
      printf("%d\n", i);
      b = b+i*pow(10,c);
      c++;
    }
    printf("%d\n", b);
  
    return 0;
  }
  

  img

  编辑记录

  评论
  解决 无用
  打赏 举报
 • 这些代码看着没什么问题,你把代码贴全。

  img

  参考如下代码:

  代码:

  #include <stdio.h>
  #include <math.h>
  
  int main()
  {
    int a,i;
    int b=0;
    int c =0;
    printf("请输入一个整数:");
    scanf("%d",&a);
    if (a>0)
    {
      while(a)
      {
        i=a%10;
        a/=10;
        printf("%d\n",i);
        b = b+ i*pow(10.0,c);
        c++;
      }
    }else
    {
      while(a)
      {
        i=a%10;
        a/=10;
        printf("%d\n",i);
        b = b+i*pow(10.0,c);
        c++;
      }
    }
    printf("%d",b);
    return 0;
  }
  
  

  编辑记录

  评论
  解决 无用
  打赏 举报

相关推荐 更多相似问题