weixin_43287347
weixin_43287347
采纳率0%
2019-05-08 17:42 阅读 2.6k

遇到一个 Bug,不会解决,有没有大佬来帮个忙!!!

java.lang.NoSuchMethodError: org.springframework.util.ObjectUtils.unwrapOptional(Ljava/lang/Object;)Ljava/lang/Object;

新的错误

"C:\Program Files (x86)\Java\jdk1.8.0_201\bin\java.exe" -agentlib:jdwp=transport=dt_socket,address=127.0.0.1:53436,suspend=y,server=n -XX:TieredStopAtLevel=1 -noverify -Dspring.output.ansi.enabled=always -Dcom.sun.management.jmxremote -Dspring.jmx.enabled=true -Dspring.liveBeansView.mbeanDomain -Dspring.application.admin.enabled=true -javaagent:C:\Users\Administrator\.IntelliJIdea2019.1\system\captureAgent\debugger-agent.jar -Dfile.encoding=UTF-8 -classpath "C:\Program Files (x86)\Java\jdk1.8.0_201\jre\lib\charsets.jar;C:\Program Files (x86)\Java\jdk1.8.0_201\jre\lib\deploy.jar;C:\Program Files (x86)\Java\jdk1.8.0_201\jre\lib\ext\access-bridge-32.jar;C:\Program Files (x86)\Java\jdk1.8.0_201\jre\lib\ext\cldrdata.jar;C:\Program Files (x86)\Java\jdk1.8.0_201\jre\lib\ext\dnsns.jar;C:\Program Files (x86)\Java\jdk1.8.0_201\jre\lib\ext\jaccess.jar;C:\Program Files (x86)\Java\jdk1.8.0_201\jre\lib\ext\jfxrt.jar;C:\Program Files (x86)\Java\jdk1.8.0_201\jre\lib\ext\localedata.jar;C:\Program Files (x86)\Java\jdk1.8.0_201\jre\lib\ext\nashorn.jar;C:\Program Files (x86)\Java\jdk1.8.0_201\jre\lib\ext\sunec.jar;C:\Program Files (x86)\Java\jdk1.8.0_201\jre\lib\ext\sunjce_provider.jar;C:\Program Files (x86)\Java\jdk1.8.0_201\jre\lib\ext\sunmscapi.jar;C:\Program Files (x86)\Java\jdk1.8.0_201\jre\lib\ext\sunpkcs11.jar;C:\Program Files (x86)\Java\jdk1.8.0_201\jre\lib\ext\zipfs.jar;C:\Program Files (x86)\Java\jdk1.8.0_201\jre\lib\javaws.jar;C:\Program Files (x86)\Java\jdk1.8.0_201\jre\lib\jce.jar;C:\Program Files (x86)\Java\jdk1.8.0_201\jre\lib\jfr.jar;C:\Program Files (x86)\Java\jdk1.8.0_201\jre\lib\jfxswt.jar;C:\Program Files (x86)\Java\jdk1.8.0_201\jre\lib\jsse.jar;C:\Program Files (x86)\Java\jdk1.8.0_201\jre\lib\management-agent.jar;C:\Program Files (x86)\Java\jdk1.8.0_201\jre\lib\plugin.jar;C:\Program Files (x86)\Java\jdk1.8.0_201\jre\lib\resources.jar;C:\Program Files (x86)\Java\jdk1.8.0_201\jre\lib\rt.jar;D:\ACBSS58\abcss\ace-modules\ace-dict\target\classes;D:\ACBSS58\abcss\ace-base\ace-common\target\classes;F:\maven\repository\commons-io\commons-io\1.3.2\commons-io-1.3.2.jar;F:\maven\repository\tk\mybatis\mapper\3.4.0\mapper-3.4.0.jar;F:\maven\repository\javax\persistence\persistence-api\1.0\persistence-api-1.0.jar;F:\maven\repository\org\springframework\spring-beans\4.3.9.RELEASE\spring-beans-4.3.9.RELEASE.jar;F:\maven\repository\com\github\pagehelper\pagehelper\5.0.3\pagehelper-5.0.3.jar;F:\maven\repository\org\springframework\spring-web\4.3.9.RELEASE\spring-web-4.3.9.RELEASE.jar;F:\maven\repository\io\jsonwebtoken\jjwt\0.7.0\jjwt-0.7.0.jar;F:\maven\repository\com\fasterxml\jackson\core\jackson-databind\2.8.8\jackson-databind-2.8.8.jar;F:\maven\repository\joda-time\joda-time\2.9.9\joda-time-2.9.9.jar;F:\maven\repository\javax\servlet\javax.servlet-api\3.1.0\javax.servlet-api-3.1.0.jar;F:\maven\repository\de\schlichtherle\truelicense\truelicense-core\1.32\truelicense-core-1.32.jar;F:\maven\repository\de\schlichtherle\truelicense\truelicense-xml\1.32\truelicense-xml-1.32.jar;F:\maven\repository\commons-codec\commons-codec\1.10\commons-codec-1.10.jar;D:\ACBSS58\abcss\ace-base\ace-core\target\classes;F:\maven\repository\org\mortbay\jetty\servlet-api\3.0.20100224\servlet-api-3.0.20100224.jar;F:\maven\repository\com\google\guava\guava\18.0\guava-18.0.jar;F:\maven\repository\javax\validation\validation-api\1.1.0.Final\validation-api-1.1.0.Final.jar;F:\maven\repository\org\springframework\boot\spring-boot-starter-jdbc\1.5.4.RELEASE\spring-boot-starter-jdbc-1.5.4.RELEASE.jar;F:\maven\repository\org\springframework\boot\spring-boot-starter\1.5.4.RELEASE\spring-boot-starter-1.5.4.RELEASE.jar;F:\maven\repository\org\springframework\boot\spring-boot-starter-logging\1.5.4.RELEASE\spring-boot-starter-logging-1.5.4.RELEASE.jar;F:\maven\repository\ch\qos\logback\logback-classic\1.1.11\logback-classic-1.1.11.jar;F:\maven\repository\ch\qos\logback\logback-core\1.1.11\logback-core-1.1.11.jar;F:\maven\repository\org\slf4j\jcl-over-slf4j\1.7.25\jcl-over-slf4j-1.7.25.jar;F:\maven\repository\org\slf4j\jul-to-slf4j\1.7.25\jul-to-slf4j-1.7.25.jar;F:\maven\repository\org\slf4j\log4j-over-slf4j\1.7.25\log4j-over-slf4j-1.7.25.jar;F:\maven\repository\org\yaml\snakeyaml\1.17\snakeyaml-1.17.jar;F:\maven\repository\org\apache\tomcat\tomcat-jdbc\8.5.15\tomcat-jdbc-8.5.15.jar;F:\maven\repository\org\apache\tomcat\tomcat-juli\8.5.15\tomcat-juli-8.5.15.jar;F:\maven\repository\org\springframework\spring-jdbc\4.3.9.RELEASE\spring-jdbc-4.3.9.RELEASE.jar;F:\maven\repository\org\springframework\spring-tx\4.3.9.RELEASE\spring-tx-4.3.9.RELEASE.jar;F:\maven\repository\org\springframework\boot\spring-boot-starter-undertow\1.5.4.RELEASE\spring-boot-starter-undertow-1.5.4.RELEASE.jar;F:\maven\repository\io\undertow\undertow-core\1.4.15.Final\undertow-core-1.4.15.Final.jar;F:\maven\repository\org\jboss\logging\jboss-logging\3.3.1.Final\jboss-logging-3.3.1.Final.jar;F:\maven\repository\org\jboss\xnio\xnio-api\3.3.6.Final\xnio-api-3.3.6.Final.jar;F:\maven\repository\org\jboss\xnio\xnio-nio\3.3.6.Final\xnio-nio-3.3.6.Final.jar;F:\maven\repository\io\undertow\undertow-servlet\1.4.15.Final\undertow-servlet-1.4.15.Final.jar;F:\maven\repository\org\jboss\spec\javax\annotation\jboss-annotations-api_1.2_spec\1.0.0.Final\jboss-annotations-api_1.2_spec-1.0.0.Final.jar;F:\maven\repository\io\undertow\undertow-websockets-jsr\1.4.15.Final\undertow-websockets-jsr-1.4.15.Final.jar;F:\maven\repository\org\jboss\spec\javax\websocket\jboss-websocket-api_1.1_spec\1.1.0.Final\jboss-websocket-api_1.1_spec-1.1.0.Final.jar;F:\maven\repository\org\glassfish\javax.el\3.0.0\javax.el-3.0.0.jar;F:\maven\repository\org\springframework\cloud\spring-cloud-starter-feign\1.3.1.RELEASE\spring-cloud-starter-feign-1.3.1.RELEASE.jar;F:\maven\repository\org\springframework\cloud\spring-cloud-starter\1.2.2.RELEASE\spring-cloud-starter-1.2.2.RELEASE.jar;F:\maven\repository\org\springframework\cloud\spring-cloud-context\1.2.2.RELEASE\spring-cloud-context-1.2.2.RELEASE.jar;F:\maven\repository\org\springframework\security\spring-security-rsa\1.0.3.RELEASE\spring-security-rsa-1.0.3.RELEASE.jar;F:\maven\repository\org\bouncycastle\bcpkix-jdk15on\1.55\bcpkix-jdk15on-1.55.jar;F:\maven\repository\org\bouncycastle\bcprov-jdk15on\1.55\bcprov-jdk15on-1.55.jar;F:\maven\repository\io\github\openfeign\feign-core\9.5.0\feign-core-9.5.0.jar;F:\maven\repository\org\jvnet\animal-sniffer-annotation\1.0\animal-sniffer-annotation-1.0.jar;F:\maven\repository\io\github\openfeign\feign-slf4j\9.5.0\feign-slf4j-9.5.0.jar;F:\maven\repository\org\slf4j\slf4j-api\1.7.25\slf4j-api-1.7.25.jar;F:\maven\repository\io\github\openfeign\feign-hystrix\9.5.0\feign-hystrix-9.5.0.jar;F:\maven\repository\com\netflix\archaius\archaius-core\0.7.4\archaius-core-0.7.4.jar;F:\maven\repository\com\google\code\findbugs\jsr305\3.0.1\jsr305-3.0.1.jar;F:\maven\repository\org\springframework\cloud\spring-cloud-starter-ribbon\1.3.1.RELEASE\spring-cloud-starter-ribbon-1.3.1.RELEASE.jar;F:\maven\repository\com\netflix\ribbon\ribbon\2.2.2\ribbon-2.2.2.jar;F:\maven\repository\com\netflix\ribbon\ribbon-transport\2.2.2\ribbon-transport-2.2.2.jar;F:\maven\repository\io\reactivex\rxnetty-contexts\0.4.9\rxnetty-contexts-0.4.9.jar;F:\maven\repository\io\reactivex\rxnetty-servo\0.4.9\rxnetty-servo-0.4.9.jar;F:\maven\repository\javax\inject\javax.inject\1\javax.inject-1.jar;F:\maven\repository\io\reactivex\rxnetty\0.4.9\rxnetty-0.4.9.jar;F:\maven\repository\io\netty\netty-codec-http\4.0.27.Final\netty-codec-http-4.0.27.Final.jar;F:\maven\repository\io\netty\netty-codec\4.0.27.Final\netty-codec-4.0.27.Final.jar;F:\maven\repository\io\netty\netty-handler\4.0.27.Final\netty-handler-4.0.27.Final.jar;F:\maven\repository\io\netty\netty-transport-native-epoll\4.0.27.Final\netty-transport-native-epoll-4.0.27.Final.jar;F:\maven\repository\io\netty\netty-common\4.0.27.Final\netty-common-4.0.27.Final.jar;F:\maven\repository\io\netty\netty-buffer\4.0.27.Final\netty-buffer-4.0.27.Final.jar;F:\maven\repository\io\netty\netty-transport\4.0.27.Final\netty-transport-4.0.27.Final.jar;F:\maven\repository\com\netflix\ribbon\ribbon-core\2.2.2\ribbon-core-2.2.2.jar;F:\maven\repository\commons-lang\commons-lang\2.6\commons-lang-2.6.jar;F:\maven\repository\com\netflix\ribbon\ribbon-httpclient\2.2.2\ribbon-httpclient-2.2.2.jar;F:\maven\repository\commons-collections\commons-collections\3.2.2\commons-collections-3.2.2.jar;F:\maven\repository\com\netflix\netflix-commons\netflix-commons-util\0.1.1\netflix-commons-util-0.1.1.jar;F:\maven\repository\com\netflix\ribbon\ribbon-loadbalancer\2.2.2\ribbon-loadbalancer-2.2.2.jar;F:\maven\repository\com\netflix\netflix-commons\netflix-statistics\0.1.1\netflix-statistics-0.1.1.jar;F:\maven\repository\io\reactivex\rxjava\1.1.10\rxjava-1.1.10.jar;F:\maven\repository\org\springframework\cloud\spring-cloud-starter-archaius\1.3.1.RELEASE\spring-cloud-starter-archaius-1.3.1.RELEASE.jar;F:\maven\repository\commons-configuration\commons-configuration\1.8\commons-configuration-1.8.jar;F:\maven\repository\com\fasterxml\jackson\core\jackson-annotations\2.8.0\jackson-annotations-2.8.0.jar;F:\maven\repository\com\fasterxml\jackson\core\jackson-core\2.8.8\jackson-core-2.8.8.jar;F:\maven\repository\org\springframework\cloud\spring-cloud-starter-eureka\1.3.1.RELEASE\spring-cloud-starter-eureka-1.3.1.RELEASE.jar;F:\maven\repository\org\springframework\boot\spring-boot-starter-web\1.5.4.RELEASE\spring-boot-starter-web-1.5.4.RELEASE.jar;F:\maven\repository\org\springframework\boot\spring-boot-starter-tomcat\1.5.4.RELEASE\spring-boot-starter-tomcat-1.5.4.RELEASE.jar;F:\maven\repository\org\apache\tomcat\embed\tomcat-embed-core\8.5.15\tomcat-embed-core-8.5.15.jar;F:\maven\repository\org\apache\tomcat\embed\tomcat-embed-el\8.5.15\tomcat-embed-el-8.5.15.jar;F:\maven\repository\org\apache\tomcat\embed\tomcat-embed-websocket\8.5.15\tomcat-embed-websocket-8.5.15.jar;F:\maven\repository\org\hibernate\hibernate-validator\5.3.5.Final\hibernate-validator-5.3.5.Final.jar;F:\maven\repository\com\netflix\eureka\eureka-client\1.6.2\eureka-client-1.6.2.jar;F:\maven\repository\org\codehaus\jettison\jettison\1.3.7\jettison-1.3.7.jar;F:\maven\repository\stax\stax-api\1.0.1\stax-api-1.0.1.jar;F:\maven\repository\com\netflix\netflix-commons\netflix-eventbus\0.3.0\netflix-eventbus-0.3.0.jar;F:\maven\repository\com\netflix\netflix-commons\netflix-infix\0.3.0\netflix-infix-0.3.0.jar;F:\maven\repository\commons-jxpath\commons-jxpath\1.3\commons-jxpath-1.3.jar;F:\maven\repository\org\antlr\antlr-runtime\3.4\antlr-runtime-3.4.jar;F:\maven\repository\org\antlr\stringtemplate\3.2.1\stringtemplate-3.2.1.jar;F:\maven\repository\antlr\antlr\2.7.7\antlr-2.7.7.jar;F:\maven\repository\com\google\code\gson\gson\2.8.0\gson-2.8.0.jar;F:\maven\repository\org\apache\commons\commons-math\2.2\commons-math-2.2.jar;F:\maven\repository\javax\ws\rs\jsr311-api\1.1.1\jsr311-api-1.1.1.jar;F:\maven\repository\com\netflix\servo\servo-core\0.10.1\servo-core-0.10.1.jar;F:\maven\repository\com\netflix\servo\servo-internal\0.10.1\servo-internal-0.10.1.jar;F:\maven\repository\com\sun\jersey\jersey-core\1.19.1\jersey-core-1.19.1.jar;F:\maven\repository\com\sun\jersey\jersey-client\1.19.1\jersey-client-1.19.1.jar;F:\maven\repository\com\sun\jersey\contribs\jersey-apache-client4\1.19.1\jersey-apache-client4-1.19.1.jar;F:\maven\repository\org\apache\httpcomponents\httpclient\4.5.3\httpclient-4.5.3.jar;F:\maven\repository\org\apache\httpcomponents\httpcore\4.4.6\httpcore-4.4.6.jar;F:\maven\repository\com\google\inject\guice\4.1.0\guice-4.1.0.jar;F:\maven\repository\aopalliance\aopalliance\1.0\aopalliance-1.0.jar;F:\maven\repository\com\netflix\eureka\eureka-core\1.6.2\eureka-core-1.6.2.jar;F:\maven\repository\org\codehaus\woodstox\woodstox-core-asl\4.4.1\woodstox-core-asl-4.4.1.jar;F:\maven\repository\javax\xml\stream\stax-api\1.0-2\stax-api-1.0-2.jar;F:\maven\repository\org\codehaus\woodstox\stax2-api\3.1.4\stax2-api-3.1.4.jar;F:\maven\repository\com\netflix\ribbon\ribbon-eureka\2.2.2\ribbon-eureka-2.2.2.jar;F:\maven\repository\com\thoughtworks\xstream\xstream\1.4.9\xstream-1.4.9.jar;F:\maven\repository\xmlpull\xmlpull\1.1.3.1\xmlpull-1.1.3.1.jar;F:\maven\repository\xpp3\xpp3_min\1.1.4c\xpp3_min-1.1.4c.jar;F:\maven\repository\org\springframework\cloud\spring-cloud-starter-hystrix\1.3.1.RELEASE\spring-cloud-starter-hystrix-1.3.1.RELEASE.jar;F:\maven\repository\com\netflix\hystrix\hystrix-core\1.5.12\hystrix-core-1.5.12.jar;F:\maven\repository\org\hdrhistogram\HdrHistogram\2.1.9\HdrHistogram-2.1.9.jar;F:\maven\repository\com\netflix\hystrix\hystrix-metrics-event-stream\1.5.12\hystrix-metrics-event-stream-1.5.12.jar;F:\maven\repository\com\netflix\hystrix\hystrix-serialization\1.5.12\hystrix-serialization-1.5.12.jar;F:\maven\repository\com\fasterxml\jackson\module\jackson-module-afterburner\2.8.8\jackson-module-afterburner-2.8.8.jar;F:\maven\repository\com\netflix\hystrix\hystrix-javanica\1.5.12\hystrix-javanica-1.5.12.jar;F:\maven\repository\org\ow2\asm\asm\5.0.4\asm-5.0.4.jar;F:\maven\repository\org\aspectj\aspectjweaver\1.8.10\aspectjweaver-1.8.10.jar;F:\maven\repository\de\codecentric\spring-boot-admin-starter-client\1.3.2\spring-boot-admin-starter-client-1.3.2.jar;F:\maven\repository\org\jolokia\jolokia-core\1.3.6\jolokia-core-1.3.6.jar;F:\maven\repository\com\googlecode\json-simple\json-simple\1.1.1\json-simple-1.1.1.jar;F:\maven\repository\org\springframework\cloud\spring-cloud-sleuth-zipkin-stream\1.2.1.RELEASE\spring-cloud-sleuth-zipkin-stream-1.2.1.RELEASE.jar;F:\maven\repository\org\springframework\boot\spring-boot-starter-aop\1.5.4.RELEASE\spring-boot-starter-aop-1.5.4.RELEASE.jar;F:\maven\repository\org\springframework\cloud\spring-cloud-sleuth-core\1.2.1.RELEASE\spring-cloud-sleuth-core-1.2.1.RELEASE.jar;F:\maven\repository\org\aspectj\aspectjrt\1.8.10\aspectjrt-1.8.10.jar;F:\maven\repository\org\springframework\cloud\spring-cloud-sleuth-stream\1.2.1.RELEASE\spring-cloud-sleuth-stream-1.2.1.RELEASE.jar;F:\maven\repository\org\springframework\boot\spring-boot-starter-cloud-connectors\1.5.4.RELEASE\spring-boot-starter-cloud-connectors-1.5.4.RELEASE.jar;F:\maven\repository\org\springframework\cloud\spring-cloud-spring-service-connector\1.2.4.RELEASE\spring-cloud-spring-service-connector-1.2.4.RELEASE.jar;F:\maven\repository\org\springframework\cloud\spring-cloud-core\1.2.4.RELEASE\spring-cloud-core-1.2.4.RELEASE.jar;F:\maven\repository\org\springframework\cloud\spring-cloud-cloudfoundry-connector\1.2.4.RELEASE\spring-cloud-cloudfoundry-connector-1.2.4.RELEASE.jar;F:\maven\repository\org\springframework\cloud\spring-cloud-heroku-connector\1.2.4.RELEASE\spring-cloud-heroku-connector-1.2.4.RELEASE.jar;F:\maven\repository\org\springframework\cloud\spring-cloud-localconfig-connector\1.2.4.RELEASE\spring-cloud-localconfig-connector-1.2.4.RELEASE.jar;F:\maven\repository\io\zipkin\java\zipkin-server\1.23.2\zipkin-server-1.23.2.jar;F:\maven\repository\io\zipkin\java\zipkin\1.23.2\zipkin-1.23.2.jar;F:\maven\repository\io\zipkin\java\zipkin-autoconfigure-storage-mysql\1.23.2\zipkin-autoconfigure-storage-mysql-1.23.2.jar;F:\maven\repository\io\zipkin\java\zipkin-storage-mysql\1.23.2\zipkin-storage-mysql-1.23.2.jar;F:\maven\repository\org\jooq\jooq\3.9.2\jooq-3.9.2.jar;F:\maven\repository\org\mariadb\jdbc\mariadb-java-client\1.5.9\mariadb-java-client-1.5.9.jar;F:\maven\repository\com\zaxxer\HikariCP\2.5.1\HikariCP-2.5.1.jar;F:\maven\repository\org\springframework\cloud\spring-cloud-starter-stream-rabbit\1.2.1.RELEASE\spring-cloud-starter-stream-rabbit-1.2.1.RELEASE.jar;F:\maven\repository\org\springframework\cloud\spring-cloud-starter-sleuth\1.2.1.RELEASE\spring-cloud-starter-sleuth-1.2.1.RELEASE.jar;F:\maven\repository\org\springframework\cloud\spring-cloud-stream-binder-rabbit\1.2.1.RELEASE\spring-cloud-stream-binder-rabbit-1.2.1.RELEASE.jar;F:\maven\repository\org\springframework\cloud\spring-cloud-stream-binder-rabbit-core\1.2.1.RELEASE\spring-cloud-stream-binder-rabbit-core-1.2.1.RELEASE.jar;F:\maven\repository\org\springframework\cloud\spring-cloud-stream\1.2.2.RELEASE\spring-cloud-stream-1.2.2.RELEASE.jar;F:\maven\repository\org\springframework\boot\spring-boot-starter-validation\1.5.4.RELEASE\spring-boot-starter-validation-1.5.4.RELEASE.jar;F:\maven\repository\org\springframework\spring-messaging\4.3.9.RELEASE\spring-messaging-4.3.9.RELEASE.jar;F:\maven\repository\org\springframework\integration\spring-integration-core\4.3.10.RELEASE\spring-integration-core-4.3.10.RELEASE.jar;F:\maven\repository\org\springframework\integration\spring-integration-jmx\4.3.10.RELEASE\spring-integration-jmx-4.3.10.RELEASE.jar;F:\maven\repository\org\springframework\spring-tuple\1.0.0.RELEASE\spring-tuple-1.0.0.RELEASE.jar;F:\maven\repository\org\springframework\integration\spring-integration-tuple\1.0.0.RELEASE\spring-integration-tuple-1.0.0.RELEASE.jar;F:\maven\repository\org\springframework\retry\spring-retry\1.2.0.RELEASE\spring-retry-1.2.0.RELEASE.jar;F:\maven\repository\org\springframework\cloud\spring-cloud-stream-codec\1.2.2.RELEASE\spring-cloud-stream-codec-1.2.2.RELEASE.jar;F:\maven\repository\com\esotericsoftware\kryo-shaded\3.0.3\kryo-shaded-3.0.3.jar;F:\maven\repository\com\esotericsoftware\minlog\1.3.0\minlog-1.3.0.jar;F:\maven\repository\org\springframework\boot\spring-boot-starter-amqp\1.5.4.RELEASE\spring-boot-starter-amqp-1.5.4.RELEASE.jar;F:\maven\repository\org\springframework\amqp\spring-rabbit\1.7.3.RELEASE\spring-rabbit-1.7.3.RELEASE.jar;F:\maven\repository\com\rabbitmq\http-client\1.1.1.RELEASE\http-client-1.1.1.RELEASE.jar;F:\maven\repository\com\rabbitmq\amqp-client\4.0.2\amqp-client-4.0.2.jar;F:\maven\repository\org\springframework\amqp\spring-amqp\1.7.3.RELEASE\spring-amqp-1.7.3.RELEASE.jar;F:\maven\repository\org\springframework\integration\spring-integration-amqp\4.3.10.RELEASE\spring-integration-amqp-4.3.10.RELEASE.jar;F:\maven\repository\junit\junit\4.12\junit-4.12.jar;F:\maven\repository\org\objenesis\objenesis\2.1\objenesis-2.1.jar;F:\maven\repository\org\hamcrest\hamcrest-core\1.3\hamcrest-core-1.3.jar;F:\maven\repository\org\springframework\spring-core\4.3.9.RELEASE\spring-core-4.3.9.RELEASE.jar;F:\maven\repository\org\springframework\boot\spring-boot-starter-actuator\1.5.4.RELEASE\spring-boot-starter-actuator-1.5.4.RELEASE.jar;F:\maven\repository\org\springframework\boot\spring-boot-actuator\1.5.4.RELEASE\spring-boot-actuator-1.5.4.RELEASE.jar;F:\maven\repository\com\alibaba\druid-spring-boot-starter\1.1.0\druid-spring-boot-starter-1.1.0.jar;F:\maven\repository\com\alibaba\druid\1.0.11\druid-1.0.11.jar;C:\Program Files (x86)\Java\jdk1.8.0_201\lib\jconsole.jar;C:\Program Files (x86)\Java\jdk1.8.0_201\lib\tools.jar;F:\maven\repository\org\springframework\boot\spring-boot-autoconfigure\1.5.4.RELEASE\spring-boot-autoconfigure-1.5.4.RELEASE.jar;F:\maven\repository\mysql\mysql-connector-java\5.1.42\mysql-connector-java-5.1.42.jar;F:\maven\repository\tk\mybatis\mapper-spring-boot-starter\1.1.2\mapper-spring-boot-starter-1.1.2.jar;F:\maven\repository\org\mybatis\spring\boot\mybatis-spring-boot-starter\1.3.0\mybatis-spring-boot-starter-1.3.0.jar;F:\maven\repository\org\mybatis\spring\boot\mybatis-spring-boot-autoconfigure\1.3.0\mybatis-spring-boot-autoconfigure-1.3.0.jar;F:\maven\repository\org\mybatis\mybatis\3.4.4\mybatis-3.4.4.jar;F:\maven\repository\tk\mybatis\mapper-spring-boot-autoconfigure\1.1.2\mapper-spring-boot-autoconfigure-1.1.2.jar;F:\maven\repository\com\github\pagehelper\pagehelper-spring-boot-starter\1.1.2\pagehelper-spring-boot-starter-1.1.2.jar;F:\maven\repository\com\github\pagehelper\pagehelper-spring-boot-autoconfigure\1.1.2\pagehelper-spring-boot-autoconfigure-1.1.2.jar;F:\maven\repository\com\spring4all\spring-boot-starter-swagger\1.5.1.RELEASE\spring-boot-starter-swagger-1.5.1.RELEASE.jar;F:\maven\repository\io\springfox\springfox-swagger-ui\2.7.0\springfox-swagger-ui-2.7.0.jar;F:\maven\repository\io\springfox\springfox-spring-web\2.7.0\springfox-spring-web-2.7.0.jar;F:\maven\repository\org\reflections\reflections\0.9.11\reflections-0.9.11.jar;F:\maven\repository\org\javassist\javassist\3.21.0-GA\javassist-3.21.0-GA.jar;F:\maven\repository\io\springfox\springfox-swagger2\2.7.0\springfox-swagger2-2.7.0.jar;F:\maven\repository\io\swagger\swagger-annotations\1.5.13\swagger-annotations-1.5.13.jar;F:\maven\repository\io\swagger\swagger-models\1.5.13\swagger-models-1.5.13.jar;F:\maven\repository\io\springfox\springfox-spi\2.7.0\springfox-spi-2.7.0.jar;F:\maven\repository\io\springfox\springfox-core\2.7.0\springfox-core-2.7.0.jar;F:\maven\repository\net\bytebuddy\byte-buddy\1.6.14\byte-buddy-1.6.14.jar;F:\maven\repository\io\springfox\springfox-schema\2.7.0\springfox-schema-2.7.0.jar;F:\maven\repository\io\springfox\springfox-swagger-common\2.7.0\springfox-swagger-common-2.7.0.jar;F:\maven\repository\com\fasterxml\classmate\1.3.3\classmate-1.3.3.jar;F:\maven\repository\org\springframework\plugin\spring-plugin-core\1.2.0.RELEASE\spring-plugin-core-1.2.0.RELEASE.jar;F:\maven\repository\org\springframework\plugin\spring-plugin-metadata\1.2.0.RELEASE\spring-plugin-metadata-1.2.0.RELEASE.jar;F:\maven\repository\org\mapstruct\mapstruct\1.1.0.Final\mapstruct-1.1.0.Final.jar;F:\maven\repository\io\springfox\springfox-bean-validators\2.7.0\springfox-bean-validators-2.7.0.jar;F:\maven\repository\org\apache\commons\commons-lang3\3.4\commons-lang3-3.4.jar;F:\maven\repository\com\alibaba\fastjson\1.2.33\fastjson-1.2.33.jar;D:\ACBSS58\abcss\ace-auth\ace-auth-client\target\classes;F:\maven\repository\org\springframework\boot\spring-boot-starter-data-redis\1.5.4.RELEASE\spring-boot-starter-data-redis-1.5.4.RELEASE.jar;F:\maven\repository\org\springframework\data\spring-data-redis\1.8.4.RELEASE\spring-data-redis-1.8.4.RELEASE.jar;F:\maven\repository\org\springframework\data\spring-data-keyvalue\1.2.4.RELEASE\spring-data-keyvalue-1.2.4.RELEASE.jar;F:\maven\repository\org\springframework\data\spring-data-commons\1.13.4.RELEASE\spring-data-commons-1.13.4.RELEASE.jar;F:\maven\repository\org\springframework\spring-oxm\4.3.9.RELEASE\spring-oxm-4.3.9.RELEASE.jar;F:\maven\repository\org\springframework\spring-context-support\4.3.9.RELEASE\spring-context-support-4.3.9.RELEASE.jar;F:\maven\repository\redis\clients\jedis\2.9.0\jedis-2.9.0.jar;F:\maven\repository\org\apache\commons\commons-pool2\2.4.2\commons-pool2-2.4.2.jar;F:\maven\repository\io\github\openfeign\feign-okhttp\9.5.0\feign-okhttp-9.5.0.jar;F:\maven\repository\com\squareup\okhttp3\okhttp\3.6.0\okhttp-3.6.0.jar;F:\maven\repository\com\squareup\okio\okio\1.11.0\okio-1.11.0.jar;F:\maven\repository\org\projectlombok\lombok\1.16.14\lombok-1.16.14.jar;F:\maven\repository\com\github\jsqlparser\jsqlparser\1.1\jsqlparser-1.1.jar;F:\maven\repository\org\springframework\spring-webmvc\5.1.5.RELEASE\spring-webmvc-5.1.5.RELEASE.jar;F:\maven\repository\org\springframework\spring-aop\4.3.9.RELEASE\spring-aop-4.3.9.RELEASE.jar;F:\maven\repository\org\springframework\spring-expression\4.3.9.RELEASE\spring-expression-4.3.9.RELEASE.jar;F:\maven\repository\org\springframework\spring-context\4.3.0.RELEASE\spring-context-4.3.0.RELEASE.jar;F:\maven\repository\org\springframework\cloud\spring-cloud-netflix-core\1.3.2.RELEASE\spring-cloud-netflix-core-1.3.2.RELEASE.jar;F:\maven\repository\org\springframework\boot\spring-boot\1.5.4.RELEASE\spring-boot-1.5.4.RELEASE.jar;F:\maven\repository\org\mybatis\mybatis-spring\1.3.1\mybatis-spring-1.3.1.jar;F:\maven\repository\org\springframework\cloud\spring-cloud-commons\1.2.3.RELEASE\spring-cloud-commons-1.2.3.RELEASE.jar;F:\maven\repository\org\springframework\security\spring-security-crypto\4.2.3.RELEASE\spring-security-crypto-4.2.3.RELEASE.jar;F:\maven\repository\org\springframework\cloud\spring-cloud-netflix-eureka-client\1.3.1.RELEASE\spring-cloud-netflix-eureka-client-1.3.1.RELEASE.jar;C:\Program Files\JetBrains\IntelliJ IDEA 2019.1.1\lib\idea_rt.jar" com.github.wxiaoqi.security.dict.DictBootstrap
Connected to the target VM, address: '127.0.0.1:53436', transport: 'socket'
2019-05-08 18:07:36.768 INFO [bootstrap,,,] 7392 --- [      main] s.c.a.AnnotationConfigApplicationContext : Refreshing org.springframework.context.annotation.AnnotationConfigApplicationContext@19b0f9d: startup date [Wed May 08 18:07:36 CST 2019]; root of context hierarchy
2019-05-08 18:07:37.299 INFO [bootstrap,,,] 7392 --- [      main] f.a.AutowiredAnnotationBeanPostProcessor : JSR-330 'javax.inject.Inject' annotation found and supported for autowiring
2019-05-08 18:07:37.339 INFO [bootstrap,,,] 7392 --- [      main] trationDelegate$BeanPostProcessorChecker : Bean 'configurationPropertiesRebinderAutoConfiguration' of type [class org.springframework.cloud.autoconfigure.ConfigurationPropertiesRebinderAutoConfiguration$$EnhancerBySpringCGLIB$$2e97f2f4] is not eligible for getting processed by all BeanPostProcessors (for example: not eligible for auto-proxying)

 .  ____     _      __ _ _
/\\ / ___'_ __ _ _(_)_ __ __ _ \ \ \ \
( ( )\___ | '_ | '_| | '_ \/ _` | \ \ \ \
\\/ ___)| |_)| | | | | || (_| | ) ) ) )
 ' |____| .__|_| |_|_| |_\__, | / / / /
=========|_|==============|___/=/_/_/_/
:: Spring Boot ::    (v1.5.4.RELEASE)

2019-05-08 18:07:39.437 INFO [ace-dict,,,] 7392 --- [      main] c.g.wxiaoqi.security.dict.DictBootstrap : No active profile set, falling back to default profiles: default
2019-05-08 18:07:39.504 INFO [ace-dict,,,] 7392 --- [      main] ationConfigEmbeddedWebApplicationContext : Refreshing org.springframework.boot.context.embedded.AnnotationConfigEmbeddedWebApplicationContext@109e8cf: startup date [Wed May 08 18:07:39 CST 2019]; parent: org.springframework.context.annotation.AnnotationConfigApplicationContext@19b0f9d
2019-05-08 18:07:43.074 INFO [ace-dict,,,] 7392 --- [      main] o.s.i.config.IntegrationRegistrar    : No bean named 'integrationHeaderChannelRegistry' has been explicitly defined. Therefore, a default DefaultHeaderChannelRegistry will be created.
2019-05-08 18:07:43.234 INFO [ace-dict,,,] 7392 --- [      main] .s.d.r.c.RepositoryConfigurationDelegate : Multiple Spring Data modules found, entering strict repository configuration mode!
2019-05-08 18:07:43.984 INFO [ace-dict,,,] 7392 --- [      main] o.s.cloud.context.scope.GenericScope   : BeanFactory id=ed09129d-cedd-34a6-a09b-1f2f1f0a4ada
2019-05-08 18:07:43.994 INFO [ace-dict,,,] 7392 --- [      main] faultConfiguringBeanFactoryPostProcessor : No bean named 'errorChannel' has been explicitly defined. Therefore, a default PublishSubscribeChannel will be created.
2019-05-08 18:07:43.994 INFO [ace-dict,,,] 7392 --- [      main] faultConfiguringBeanFactoryPostProcessor : No bean named 'taskScheduler' has been explicitly defined. Therefore, a default ThreadPoolTaskScheduler will be created.
2019-05-08 18:07:44.024 INFO [ace-dict,,,] 7392 --- [      main] f.a.AutowiredAnnotationBeanPostProcessor : JSR-330 'javax.inject.Inject' annotation found and supported for autowiring
2019-05-08 18:07:44.126 INFO [ace-dict,,,] 7392 --- [      main] trationDelegate$BeanPostProcessorChecker : Bean 'com.github.wxiaoqi.security.auth.client.feign.ServiceAuthFeign' of type [class org.springframework.cloud.netflix.feign.FeignClientFactoryBean] is not eligible for getting processed by all BeanPostProcessors (for example: not eligible for auto-proxying)
2019-05-08 18:07:44.204 INFO [ace-dict,,,] 7392 --- [      main] trationDelegate$BeanPostProcessorChecker : Bean 'org.springframework.amqp.rabbit.annotation.RabbitBootstrapConfiguration' of type [class org.springframework.amqp.rabbit.annotation.RabbitBootstrapConfiguration$$EnhancerBySpringCGLIB$$d8e9ae25] is not eligible for getting processed by all BeanPostProcessors (for example: not eligible for auto-proxying)
2019-05-08 18:07:44.334 INFO [ace-dict,,,] 7392 --- [      main] trationDelegate$BeanPostProcessorChecker : Bean 'org.springframework.cloud.sleuth.instrument.async.AsyncDefaultAutoConfiguration$DefaultAsyncConfigurerSupport' of type [class org.springframework.cloud.sleuth.instrument.async.AsyncDefaultAutoConfiguration$DefaultAsyncConfigurerSupport$$EnhancerBySpringCGLIB$$4fbf8dba] is not eligible for getting processed by all BeanPostProcessors (for example: not eligible for auto-proxying)
2019-05-08 18:07:44.554 INFO [ace-dict,,,] 7392 --- [      main] trationDelegate$BeanPostProcessorChecker : Bean 'org.springframework.cloud.sleuth.annotation.SleuthAnnotationAutoConfiguration' of type [class org.springframework.cloud.sleuth.annotation.SleuthAnnotationAutoConfiguration$$EnhancerBySpringCGLIB$$14e33629] is not eligible for getting processed by all BeanPostProcessors (for example: not eligible for auto-proxying)
2019-05-08 18:07:44.854 INFO [ace-dict,,,] 7392 --- [      main] trationDelegate$BeanPostProcessorChecker : Bean 'sleuthAdvisorConfig' of type [class org.springframework.cloud.sleuth.annotation.SleuthAdvisorConfig] is not eligible for getting processed by all BeanPostProcessors (for example: not eligible for auto-proxying)
2019-05-08 18:07:44.874 INFO [ace-dict,,,] 7392 --- [      main] trationDelegate$BeanPostProcessorChecker : Bean 'org.springframework.transaction.annotation.ProxyTransactionManagementConfiguration' of type [class org.springframework.transaction.annotation.ProxyTransactionManagementConfiguration$$EnhancerBySpringCGLIB$$127deff7] is not eligible for getting processed by all BeanPostProcessors (for example: not eligible for auto-proxying)
2019-05-08 18:07:45.024 INFO [ace-dict,,,] 7392 --- [      main] trationDelegate$BeanPostProcessorChecker : Bean 'org.springframework.cloud.netflix.metrics.MetricsInterceptorConfiguration$MetricsRestTemplateConfiguration' of type [class org.springframework.cloud.netflix.metrics.MetricsInterceptorConfiguration$MetricsRestTemplateConfiguration$EnhancerBySpringCGLIB$44aa9638] is not eligible for getting processed by all BeanPostProcessors (for example: not eligible for auto-proxying)
2019-05-08 18:07:45.134 INFO [ace-dict,,,] 7392 --- [      main] trationDelegate$BeanPostProcessorChecker : Bean 'integrationGlobalProperties' of type [class org.springframework.beans.factory.config.PropertiesFactoryBean] is not eligible for getting processed by all BeanPostProcessors (for example: not eligible for auto-proxying)
2019-05-08 18:07:45.174 INFO [ace-dict,,,] 7392 --- [      main] trationDelegate$BeanPostProcessorChecker : Bean 'integrationGlobalProperties' of type [class java.util.Properties] is not eligible for getting processed by all BeanPostProcessors (for example: not eligible for auto-proxying)
2019-05-08 18:07:45.334 INFO [ace-dict,,,] 7392 --- [      main] trationDelegate$BeanPostProcessorChecker : Bean 'org.springframework.cloud.autoconfigure.ConfigurationPropertiesRebinderAutoConfiguration' of type [class org.springframework.cloud.autoconfigure.ConfigurationPropertiesRebinderAutoConfiguration$$EnhancerBySpringCGLIB$$2e97f2f4] is not eligible for getting processed by all BeanPostProcessors (for example: not eligible for auto-proxying)
2019-05-08 18:07:45.424 INFO [ace-dict,,,] 7392 --- [      main] trationDelegate$BeanPostProcessorChecker : Bean 'org.springframework.cloud.stream.config.BindingServiceConfiguration$PostProcessorConfiguration' of type [class org.springframework.cloud.stream.config.BindingServiceConfiguration$PostProcessorConfiguration$$EnhancerBySpringCGLIB$$d4458dfc] is not eligible for getting processed by all BeanPostProcessors (for example: not eligible for auto-proxying)
2019-05-08 18:07:45.544 INFO [ace-dict,,,] 7392 --- [      main] trationDelegate$BeanPostProcessorChecker : Bean 'org.springframework.cloud.sleuth.instrument.web.client.feign.TraceFeignClientAutoConfiguration$OkHttpClientFeignBeanPostProcessorConfiguration' of type [class org.springframework.cloud.sleuth.instrument.web.client.feign.TraceFeignClientAutoConfiguration$OkHttpClientFeignBeanPostProcessorConfiguration$$EnhancerBySpringCGLIB$$a2baa3ee] is not eligible for getting processed by all BeanPostProcessors (for example: not eligible for auto-proxying)
2019-05-08 18:07:45.604 INFO [ace-dict,,,] 7392 --- [      main] trationDelegate$BeanPostProcessorChecker : Bean 'org.springframework.cloud.sleuth.instrument.web.client.feign.TraceFeignClientAutoConfiguration$FeignBeanPostProcessorConfiguration' of type [class org.springframework.cloud.sleuth.instrument.web.client.feign.TraceFeignClientAutoConfiguration$FeignBeanPostProcessorConfiguration$$EnhancerBySpringCGLIB$$520fc8bd] is not eligible for getting processed by all BeanPostProcessors (for example: not eligible for auto-proxying)
2019-05-08 18:07:45.654 INFO [ace-dict,,,] 7392 --- [      main] trationDelegate$BeanPostProcessorChecker : Bean 'org.springframework.cloud.sleuth.instrument.async.AsyncDefaultAutoConfiguration' of type [class org.springframework.cloud.sleuth.instrument.async.AsyncDefaultAutoConfiguration$$EnhancerBySpringCGLIB$$fa619c16] is not eligible for getting processed by all BeanPostProcessors (for example: not eligible for auto-proxying)
2019-05-08 18:07:46.718 INFO [ace-dict,,,] 7392 --- [      main] org.xnio                 : XNIO version 3.3.6.Final
2019-05-08 18:07:46.738 INFO [ace-dict,,,] 7392 --- [      main] org.xnio.nio               : XNIO NIO Implementation Version 3.3.6.Final
2019-05-08 18:07:46.788 WARN [ace-dict,,,] 7392 --- [      main] io.undertow.websockets.jsr        : UT026009: XNIO worker was not set on WebSocketDeploymentInfo, the default worker will be used
2019-05-08 18:07:46.788 WARN [ace-dict,,,] 7392 --- [      main] io.undertow.websockets.jsr        : UT026010: Buffer pool was not set on WebSocketDeploymentInfo, the default pool will be used
2019-05-08 18:07:46.828 INFO [ace-dict,,,] 7392 --- [      main] io.undertow.servlet           : Initializing Spring embedded WebApplicationContext
2019-05-08 18:07:46.828 INFO [ace-dict,,,] 7392 --- [      main] o.s.web.context.ContextLoader      : Root WebApplicationContext: initialization completed in 7324 ms
2019-05-08 18:07:50.541 INFO [ace-dict,,,] 7392 --- [      main] o.s.b.w.servlet.FilterRegistrationBean  : Mapping filter: 'metricsFilter' to: [/*]
2019-05-08 18:07:50.541 INFO [ace-dict,,,] 7392 --- [      main] o.s.b.w.servlet.FilterRegistrationBean  : Mapping filter: 'characterEncodingFilter' to: [/*]
2019-05-08 18:07:50.541 INFO [ace-dict,,,] 7392 --- [      main] o.s.b.w.servlet.FilterRegistrationBean  : Mapping filter: 'traceFilter' to: [/*]
2019-05-08 18:07:50.541 INFO [ace-dict,,,] 7392 --- [      main] o.s.b.w.servlet.FilterRegistrationBean  : Mapping filter: 'hiddenHttpMethodFilter' to: [/*]
2019-05-08 18:07:50.541 INFO [ace-dict,,,] 7392 --- [      main] o.s.b.w.servlet.FilterRegistrationBean  : Mapping filter: 'httpPutFormContentFilter' to: [/*]
2019-05-08 18:07:50.541 INFO [ace-dict,,,] 7392 --- [      main] o.s.b.w.servlet.FilterRegistrationBean  : Mapping filter: 'requestContextFilter' to: [/*]
2019-05-08 18:07:50.541 INFO [ace-dict,,,] 7392 --- [      main] o.s.b.w.servlet.FilterRegistrationBean  : Mapping filter: 'webRequestLoggingFilter' to: [/*]
2019-05-08 18:07:50.541 INFO [ace-dict,,,] 7392 --- [      main] o.s.b.w.servlet.FilterRegistrationBean  : Mapping filter: 'webStatFilter' to urls: [/*]
2019-05-08 18:07:50.541 INFO [ace-dict,,,] 7392 --- [      main] o.s.b.w.servlet.FilterRegistrationBean  : Mapping filter: 'applicationContextIdFilter' to: [/*]
2019-05-08 18:07:50.541 INFO [ace-dict,,,] 7392 --- [      main] o.s.b.w.servlet.ServletRegistrationBean : Mapping servlet: 'dispatcherServlet' to [/]
2019-05-08 18:07:50.541 INFO [ace-dict,,,] 7392 --- [      main] o.s.b.w.servlet.ServletRegistrationBean : Mapping servlet: 'statViewServlet' to [/druid/*]
2019-05-08 18:07:54.301 INFO [ace-dict,,,] 7392 --- [      main] s.c.a.AnnotationConfigApplicationContext : Refreshing org.springframework.context.annotation.AnnotationConfigApplicationContext@5c041f: startup date [Wed May 08 18:07:54 CST 2019]; parent: org.springframework.boot.context.embedded.AnnotationConfigEmbeddedWebApplicationContext@109e8cf
2019-05-08 18:07:54.341 INFO [ace-dict,,,] 7392 --- [      main] f.a.AutowiredAnnotationBeanPostProcessor : JSR-330 'javax.inject.Inject' annotation found and supported for autowiring
2019-05-08 18:07:54.771 WARN [ace-dict,,,] 7392 --- [      main] s.c.a.AnnotationConfigApplicationContext : Exception encountered during context initialization - cancelling refresh attempt: org.springframework.beans.factory.UnsatisfiedDependencyException: Error creating bean with name 'org.springframework.boot.autoconfigure.web.WebMvcAutoConfiguration$EnableWebMvcConfiguration': Unsatisfied dependency expressed through method 'setConfigurers' parameter 0; nested exception is org.springframework.beans.factory.BeanCreationException: Error creating bean with name 'jolokiaEndpoint' defined in class path resource [org/springframework/boot/actuate/autoconfigure/JolokiaAutoConfiguration.class]: Invocation of init method failed; nested exception is java.lang.NoSuchMethodError: org.springframework.util.ReflectionUtils.accessibleConstructor(Ljava/lang/Class;[Ljava/lang/Class;)Ljava/lang/reflect/Constructor;
2019-05-08 18:07:54.771 WARN [ace-dict,,,] 7392 --- [      main] ationConfigEmbeddedWebApplicationContext : Exception encountered during context initialization - cancelling refresh attempt: org.springframework.beans.factory.UnsatisfiedDependencyException: Error creating bean with name 'serviceAuthUtil': Unsatisfied dependency expressed through field 'serviceAuthFeign'; nested exception is org.springframework.beans.factory.BeanCreationException: Error creating bean with name 'com.github.wxiaoqi.security.auth.client.feign.ServiceAuthFeign': FactoryBean threw exception on object creation; nested exception is org.springframework.beans.factory.UnsatisfiedDependencyException: Error creating bean with name 'org.springframework.boot.autoconfigure.web.WebMvcAutoConfiguration$EnableWebMvcConfiguration': Unsatisfied dependency expressed through method 'setConfigurers' parameter 0; nested exception is org.springframework.beans.factory.BeanCreationException: Error creating bean with name 'jolokiaEndpoint' defined in class path resource [org/springframework/boot/actuate/autoconfigure/JolokiaAutoConfiguration.class]: Invocation of init method failed; nested exception is java.lang.NoSuchMethodError: org.springframework.util.ReflectionUtils.accessibleConstructor(Ljava/lang/Class;[Ljava/lang/Class;)Ljava/lang/reflect/Constructor;
2019-05-08 18:07:54.791 INFO [ace-dict,,,] 7392 --- [      main] utoConfigurationReportLoggingInitializer :

Error starting ApplicationContext. To display the auto-configuration report re-run your application with 'debug' enabled.
2019-05-08 18:07:54.831 ERROR [ace-dict,,,] 7392 --- [      main] o.s.boot.SpringApplication        : Application startup failed

org.springframework.beans.factory.UnsatisfiedDependencyException: Error creating bean with name 'serviceAuthUtil': Unsatisfied dependency expressed through field 'serviceAuthFeign'; nested exception is org.springframework.beans.factory.BeanCreationException: Error creating bean with name 'com.github.wxiaoqi.security.auth.client.feign.ServiceAuthFeign': FactoryBean threw exception on object creation; nested exception is org.springframework.beans.factory.UnsatisfiedDependencyException: Error creating bean with name 'org.springframework.boot.autoconfigure.web.WebMvcAutoConfiguration$EnableWebMvcConfiguration': Unsatisfied dependency expressed through method 'setConfigurers' parameter 0; nested exception is org.springframework.beans.factory.BeanCreationException: Error creating bean with name 'jolokiaEndpoint' defined in class path resource [org/springframework/boot/actuate/autoconfigure/JolokiaAutoConfiguration.class]: Invocation of init method failed; nested exception is java.lang.NoSuchMethodError: org.springframework.util.ReflectionUtils.accessibleConstructor(Ljava/lang/Class;[Ljava/lang/Class;)Ljava/lang/reflect/Constructor;
  at org.springframework.beans.factory.annotation.AutowiredAnnotationBeanPostProcessor$AutowiredFieldElement.inject(AutowiredAnnotationBeanPostProcessor.java:588) ~[spring-beans-4.3.9.RELEASE.jar:4.3.9.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.annotation.InjectionMetadata.inject(InjectionMetadata.java:88) ~[spring-beans-4.3.9.RELEASE.jar:4.3.9.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.annotation.AutowiredAnnotationBeanPostProcessor.postProcessPropertyValues(AutowiredAnnotationBeanPostProcessor.java:366) ~[spring-beans-4.3.9.RELEASE.jar:4.3.9.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.populateBean(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:1264) ~[spring-beans-4.3.9.RELEASE.jar:4.3.9.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.doCreateBean(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:553) ~[spring-beans-4.3.9.RELEASE.jar:4.3.9.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.createBean(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:483) ~[spring-beans-4.3.9.RELEASE.jar:4.3.9.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanFactory$1.getObject(AbstractBeanFactory.java:306) ~[spring-beans-4.3.9.RELEASE.jar:4.3.9.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.DefaultSingletonBeanRegistry.getSingleton(DefaultSingletonBeanRegistry.java:230) ~[spring-beans-4.3.9.RELEASE.jar:4.3.9.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanFactory.doGetBean(AbstractBeanFactory.java:302) ~[spring-beans-4.3.9.RELEASE.jar:4.3.9.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanFactory.getBean(AbstractBeanFactory.java:197) ~[spring-beans-4.3.9.RELEASE.jar:4.3.9.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.DefaultListableBeanFactory.preInstantiateSingletons(DefaultListableBeanFactory.java:761) ~[spring-beans-4.3.9.RELEASE.jar:4.3.9.RELEASE]
  at org.springframework.context.support.AbstractApplicationContext.finishBeanFactoryInitialization(AbstractApplicationContext.java:861) ~[spring-context-4.3.0.RELEASE.jar:4.3.0.RELEASE]
  at org.springframework.context.support.AbstractApplicationContext.refresh(AbstractApplicationContext.java:541) ~[spring-context-4.3.0.RELEASE.jar:4.3.0.RELEASE]
  at org.springframework.boot.context.embedded.EmbeddedWebApplicationContext.refresh(EmbeddedWebApplicationContext.java:122) ~[spring-boot-1.5.4.RELEASE.jar:1.5.4.RELEASE]
  at org.springframework.boot.SpringApplication.refresh(SpringApplication.java:693) ~[spring-boot-1.5.4.RELEASE.jar:1.5.4.RELEASE]
  at org.springframework.boot.SpringApplication.refreshContext(SpringApplication.java:360) ~[spring-boot-1.5.4.RELEASE.jar:1.5.4.RELEASE]
  at org.springframework.boot.SpringApplication.run(SpringApplication.java:303) ~[spring-boot-1.5.4.RELEASE.jar:1.5.4.RELEASE]
  at org.springframework.boot.builder.SpringApplicationBuilder.run(SpringApplicationBuilder.java:134) [spring-boot-1.5.4.RELEASE.jar:1.5.4.RELEASE]
  at com.github.wxiaoqi.security.dict.DictBootstrap.main(DictBootstrap.java:56) [classes/:na]
Caused by: org.springframework.beans.factory.BeanCreationException: Error creating bean with name 'com.github.wxiaoqi.security.auth.client.feign.ServiceAuthFeign': FactoryBean threw exception on object creation; nested exception is org.springframework.beans.factory.UnsatisfiedDependencyException: Error creating bean with name 'org.springframework.boot.autoconfigure.web.WebMvcAutoConfiguration$EnableWebMvcConfiguration': Unsatisfied dependency expressed through method 'setConfigurers' parameter 0; nested exception is org.springframework.beans.factory.BeanCreationException: Error creating bean with name 'jolokiaEndpoint' defined in class path resource [org/springframework/boot/actuate/autoconfigure/JolokiaAutoConfiguration.class]: Invocation of init method failed; nested exception is java.lang.NoSuchMethodError: org.springframework.util.ReflectionUtils.accessibleConstructor(Ljava/lang/Class;[Ljava/lang/Class;)Ljava/lang/reflect/Constructor;
  at org.springframework.beans.factory.support.FactoryBeanRegistrySupport.doGetObjectFromFactoryBean(FactoryBeanRegistrySupport.java:175) ~[spring-beans-4.3.9.RELEASE.jar:4.3.9.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.FactoryBeanRegistrySupport.getObjectFromFactoryBean(FactoryBeanRegistrySupport.java:103) ~[spring-beans-4.3.9.RELEASE.jar:4.3.9.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanFactory.getObjectForBeanInstance(AbstractBeanFactory.java:1634) ~[spring-beans-4.3.9.RELEASE.jar:4.3.9.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanFactory.doGetBean(AbstractBeanFactory.java:254) ~[spring-beans-4.3.9.RELEASE.jar:4.3.9.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanFactory.getBean(AbstractBeanFactory.java:202) ~[spring-beans-4.3.9.RELEASE.jar:4.3.9.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.config.DependencyDescriptor.resolveCandidate(DependencyDescriptor.java:208) ~[spring-beans-4.3.9.RELEASE.jar:4.3.9.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.DefaultListableBeanFactory.addCandidateEntry(DefaultListableBeanFactory.java:1316) ~[spring-beans-4.3.9.RELEASE.jar:4.3.9.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.DefaultListableBeanFactory.findAutowireCandidates(DefaultListableBeanFactory.java:1282) ~[spring-beans-4.3.9.RELEASE.jar:4.3.9.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.DefaultListableBeanFactory.doResolveDependency(DefaultListableBeanFactory.java:1101) ~[spring-beans-4.3.9.RELEASE.jar:4.3.9.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.DefaultListableBeanFactory.resolveDependency(DefaultListableBeanFactory.java:1066) ~[spring-beans-4.3.9.RELEASE.jar:4.3.9.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.annotation.AutowiredAnnotationBeanPostProcessor$AutowiredFieldElement.inject(AutowiredAnnotationBeanPostProcessor.java:585) ~[spring-beans-4.3.9.RELEASE.jar:4.3.9.RELEASE]
  ... 18 common frames omitted
Caused by: org.springframework.beans.factory.UnsatisfiedDependencyException: Error creating bean with name 'org.springframework.boot.autoconfigure.web.WebMvcAutoConfiguration$EnableWebMvcConfiguration': Unsatisfied dependency expressed through method 'setConfigurers' parameter 0; nested exception is org.springframework.beans.factory.BeanCreationException: Error creating bean with name 'jolokiaEndpoint' defined in class path resource [org/springframework/boot/actuate/autoconfigure/JolokiaAutoConfiguration.class]: Invocation of init method failed; nested exception is java.lang.NoSuchMethodError: org.springframework.util.ReflectionUtils.accessibleConstructor(Ljava/lang/Class;[Ljava/lang/Class;)Ljava/lang/reflect/Constructor;
  at org.springframework.beans.factory.annotation.AutowiredAnnotationBeanPostProcessor$AutowiredMethodElement.inject(AutowiredAnnotationBeanPostProcessor.java:667) ~[spring-beans-4.3.9.RELEASE.jar:4.3.9.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.annotation.InjectionMetadata.inject(InjectionMetadata.java:88) ~[spring-beans-4.3.9.RELEASE.jar:4.3.9.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.annotation.AutowiredAnnotationBeanPostProcessor.postProcessPropertyValues(AutowiredAnnotationBeanPostProcessor.java:366) ~[spring-beans-4.3.9.RELEASE.jar:4.3.9.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.populateBean(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:1264) ~[spring-beans-4.3.9.RELEASE.jar:4.3.9.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.doCreateBean(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:553) ~[spring-beans-4.3.9.RELEASE.jar:4.3.9.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.createBean(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:483) ~[spring-beans-4.3.9.RELEASE.jar:4.3.9.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanFactory$1.getObject(AbstractBeanFactory.java:306) ~[spring-beans-4.3.9.RELEASE.jar:4.3.9.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.DefaultSingletonBeanRegistry.getSingleton(DefaultSingletonBeanRegistry.java:230) ~[spring-beans-4.3.9.RELEASE.jar:4.3.9.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanFactory.doGetBean(AbstractBeanFactory.java:302) ~[spring-beans-4.3.9.RELEASE.jar:4.3.9.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanFactory.getBean(AbstractBeanFactory.java:197) ~[spring-beans-4.3.9.RELEASE.jar:4.3.9.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.ConstructorResolver.instantiateUsingFactoryMethod(ConstructorResolver.java:372) ~[spring-beans-4.3.9.RELEASE.jar:4.3.9.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.instantiateUsingFactoryMethod(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:1173) ~[spring-beans-4.3.9.RELEASE.jar:4.3.9.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.createBeanInstance(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:1067) ~[spring-beans-4.3.9.RELEASE.jar:4.3.9.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.doCreateBean(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:513) ~[spring-beans-4.3.9.RELEASE.jar:4.3.9.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.createBean(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:483) ~[spring-beans-4.3.9.RELEASE.jar:4.3.9.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanFactory$1.getObject(AbstractBeanFactory.java:306) ~[spring-beans-4.3.9.RELEASE.jar:4.3.9.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.DefaultSingletonBeanRegistry.getSingleton(DefaultSingletonBeanRegistry.java:230) ~[spring-beans-4.3.9.RELEASE.jar:4.3.9.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanFactory.doGetBean(AbstractBeanFactory.java:302) ~[spring-beans-4.3.9.RELEASE.jar:4.3.9.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanFactory.getBean(AbstractBeanFactory.java:202) ~[spring-beans-4.3.9.RELEASE.jar:4.3.9.RELEASE]
  at org.springframework.context.event.AbstractApplicationEventMulticaster.retrieveApplicationListeners(AbstractApplicationEventMulticaster.java:228) ~[spring-context-4.3.0.RELEASE.jar:4.3.0.RELEASE]
  at org.springframework.context.event.AbstractApplicationEventMulticaster.getApplicationListeners(AbstractApplicationEventMulticaster.java:185) ~[spring-context-4.3.0.RELEASE.jar:4.3.0.RELEASE]
  at org.springframework.context.event.SimpleApplicationEventMulticaster.multicastEvent(SimpleApplicationEventMulticaster.java:127) ~[spring-context-4.3.0.RELEASE.jar:4.3.0.RELEASE]
  at org.springframework.context.support.AbstractApplicationContext.publishEvent(AbstractApplicationContext.java:382) ~[spring-context-4.3.0.RELEASE.jar:4.3.0.RELEASE]
  at org.springframework.context.support.AbstractApplicationContext.publishEvent(AbstractApplicationContext.java:388) ~[spring-context-4.3.0.RELEASE.jar:4.3.0.RELEASE]
  at org.springframework.context.support.AbstractApplicationContext.publishEvent(AbstractApplicationContext.java:336) ~[spring-context-4.3.0.RELEASE.jar:4.3.0.RELEASE]
  at org.springframework.context.support.AbstractApplicationContext.finishRefresh(AbstractApplicationContext.java:877) ~[spring-context-4.3.0.RELEASE.jar:4.3.0.RELEASE]
  at org.springframework.context.support.AbstractApplicationContext.refresh(AbstractApplicationContext.java:544) ~[spring-context-4.3.0.RELEASE.jar:4.3.0.RELEASE]
  at org.springframework.cloud.context.named.NamedContextFactory.createContext(NamedContextFactory.java:116) ~[spring-cloud-context-1.2.2.RELEASE.jar:1.2.2.RELEASE]
  at org.springframework.cloud.context.named.NamedContextFactory.getContext(NamedContextFactory.java:85) ~[spring-cloud-context-1.2.2.RELEASE.jar:1.2.2.RELEASE]
  at org.springframework.cloud.context.named.NamedContextFactory.getInstance(NamedContextFactory.java:121) ~[spring-cloud-context-1.2.2.RELEASE.jar:1.2.2.RELEASE]
  at org.springframework.cloud.sleuth.instrument.web.client.feign.TraceFeignContext.getInstance(TraceFeignContext.java:28) ~[spring-cloud-sleuth-core-1.2.1.RELEASE.jar:1.2.1.RELEASE]
  at org.springframework.cloud.netflix.feign.FeignClientFactoryBean.get(FeignClientFactoryBean.java:127) ~[spring-cloud-netflix-core-1.3.2.RELEASE.jar:1.3.2.RELEASE]
  at org.springframework.cloud.netflix.feign.FeignClientFactoryBean.feign(FeignClientFactoryBean.java:84) ~[spring-cloud-netflix-core-1.3.2.RELEASE.jar:1.3.2.RELEASE]
  at org.springframework.cloud.netflix.feign.FeignClientFactoryBean.getObject(FeignClientFactoryBean.java:155) ~[spring-cloud-netflix-core-1.3.2.RELEASE.jar:1.3.2.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.FactoryBeanRegistrySupport.doGetObjectFromFactoryBean(FactoryBeanRegistrySupport.java:168) ~[spring-beans-4.3.9.RELEASE.jar:4.3.9.RELEASE]
  ... 28 common frames omitted
Caused by: org.springframework.beans.factory.BeanCreationException: Error creating bean with name 'jolokiaEndpoint' defined in class path resource [org/springframework/boot/actuate/autoconfigure/JolokiaAutoConfiguration.class]: Invocation of init method failed; nested exception is java.lang.NoSuchMethodError: org.springframework.util.ReflectionUtils.accessibleConstructor(Ljava/lang/Class;[Ljava/lang/Class;)Ljava/lang/reflect/Constructor;
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.initializeBean(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:1628) ~[spring-beans-4.3.9.RELEASE.jar:4.3.9.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.doCreateBean(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:555) ~[spring-beans-4.3.9.RELEASE.jar:4.3.9.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.createBean(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:483) ~[spring-beans-4.3.9.RELEASE.jar:4.3.9.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanFactory$1.getObject(AbstractBeanFactory.java:306) ~[spring-beans-4.3.9.RELEASE.jar:4.3.9.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.DefaultSingletonBeanRegistry.getSingleton(DefaultSingletonBeanRegistry.java:230) ~[spring-beans-4.3.9.RELEASE.jar:4.3.9.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanFactory.doGetBean(AbstractBeanFactory.java:302) ~[spring-beans-4.3.9.RELEASE.jar:4.3.9.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanFactory.getBean(AbstractBeanFactory.java:202) ~[spring-beans-4.3.9.RELEASE.jar:4.3.9.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.config.DependencyDescriptor.resolveCandidate(DependencyDescriptor.java:208) ~[spring-beans-4.3.9.RELEASE.jar:4.3.9.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.DefaultListableBeanFactory.addCandidateEntry(DefaultListableBeanFactory.java:1316) ~[spring-beans-4.3.9.RELEASE.jar:4.3.9.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.DefaultListableBeanFactory.findAutowireCandidates(DefaultListableBeanFactory.java:1282) ~[spring-beans-4.3.9.RELEASE.jar:4.3.9.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.DefaultListableBeanFactory.resolveMultipleBeans(DefaultListableBeanFactory.java:1180) ~[spring-beans-4.3.9.RELEASE.jar:4.3.9.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.DefaultListableBeanFactory.doResolveDependency(DefaultListableBeanFactory.java:1096) ~[spring-beans-4.3.9.RELEASE.jar:4.3.9.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.DefaultListableBeanFactory.resolveDependency(DefaultListableBeanFactory.java:1066) ~[spring-beans-4.3.9.RELEASE.jar:4.3.9.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.annotation.AutowiredAnnotationBeanPostProcessor$AutowiredMethodElement.inject(AutowiredAnnotationBeanPostProcessor.java:659) ~[spring-beans-4.3.9.RELEASE.jar:4.3.9.RELEASE]
  ... 62 common frames omitted
Caused by: java.lang.NoSuchMethodError: org.springframework.util.ReflectionUtils.accessibleConstructor(Ljava/lang/Class;[Ljava/lang/Class;)Ljava/lang/reflect/Constructor;
  at org.springframework.web.servlet.mvc.ServletWrappingController.afterPropertiesSet(ServletWrappingController.java:151) ~[spring-webmvc-5.1.5.RELEASE.jar:5.1.5.RELEASE]
  at org.springframework.boot.actuate.endpoint.mvc.JolokiaMvcEndpoint.afterPropertiesSet(JolokiaMvcEndpoint.java:61) ~[spring-boot-actuator-1.5.4.RELEASE.jar:1.5.4.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.invokeInitMethods(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:1687) ~[spring-beans-4.3.9.RELEASE.jar:4.3.9.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.initializeBean(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:1624) ~[spring-beans-4.3.9.RELEASE.jar:4.3.9.RELEASE]
  ... 75 common frames omitted

Disconnected from the target VM, address: '127.0.0.1:53436', transport: 'socket'

Process finished with exit code 1

 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 复制链接分享

6条回答 默认 最新

 • qq_23292875 Hefei19881002 2019-05-08 17:44

  敢不敢再发多点报错,他这提示你找不到方法 怀疑你注入失败

  点赞 1 评论 复制链接分享
 • nevancc 孙大胜 2019-05-08 17:47

  最好将全部报错贴上来

  点赞 1 评论 复制链接分享
 • qq_22847605 qq_22847605 2019-05-08 17:57

  这是jar包中有些不兼容的错误,如下错误信息指示:图片说明

  点赞 1 评论 复制链接分享
 • qq_31122833 小达哥的垃圾桶 2019-05-08 18:01

  你是不是用了这个@InitBinder、WebDataBinder

  试试这个包:import org.springframework.web.bind.WebDataBinder;

  点赞 1 评论 复制链接分享
 • qq_32933131 「已注销」 2019-05-08 23:57

  跟这个jolokiaEndpoint相关的类贴出来一下,参考一下

  点赞 评论 复制链接分享
 • qq_18630487 真-酸辣土豆丝 2019-05-09 14:20

  这个方法参数穿错了吧accessibleConstructor()看起来入参是个class对象,你传的什么

  点赞 评论 复制链接分享

相关推荐